Aktualności

13 kwietnia każdego roku, w całej Polsce obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To symboliczna data ujawnienia mordu, jakiego w 1940 roku dokonało sowieckie NKWD na ok. 22 tysiącach polskich jeńców wojennych – oficerach, urzędnikach, sędziach, naukowcach, pogranicznikach, pracownikach ochrony kolei, więziennictwa itp. Była to jedna w wielu prób zgładzenia narodu polskiego, poczynając od jego inteligencji i przywódców. Przez lata o tych faktach nie można było pisać, mówić, a nawet myśleć. Jeszcze dziś próbuje się niekiedy fałszować historię tamtych dni, a winni wciąż nie zostali ukarani.

Czytaj więcej...

    10 kwietnia 2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku wraz z Burmistrzem Miasta Przeworska i Miejską Biblioteką Publiczną w Przeworsku zorganizowała spotkanie z Krzysztofem Piersą – autorem i zarazem bohaterem książki „Komputerowy ćpun”, który pokonał uzależnienie od gier i jako ekspert w tej dziedzinie stara się wpływać na zachowania współczesnych graczy. W spotkaniu uczestniczyło około 450 uczniów i nauczycieli z przeworskiego gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, bibliotekarze i członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przeworsku.

Czytaj więcej...

13 kwietnia br. w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu odbyło się spotkanie z Krzysztofem Piersą, autorem książki „Komputerowy ćpun”. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu nauczycieli i rodziców uczniów jarosławskich szkół, którzy przyszli dowiedzieć się, jakie niebezpieczeństwa czyhają w cyfrowym świecie na współczesnego młodego człowieka.

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna w Lubaczowie wspomaga nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły w mieście do korzystania z naszej oferty edukacyjnej. Proponowane zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, wzbudzenie zainteresowania książką i czytaniem oraz przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w życiu kulturalnym regionu.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku informuje, iż w dniu 21. kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w czytelni biblioteki odbędzie się promocja publikacji regionalnej pt.”Kronika” Ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1939-1944), w wyborze i opracowaniu Szczepana Kozaka.

Czytaj więcej...

Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji"
[Bille Joe Armstrong]

Jarosławska młodzież czyta i chętnie dzieli się z innymi opiniami na temat własnej lektury, co potwierdziła udziałem w konkursie „Książka inna niż wszystkie”. Tegoroczna III edycja przyciągnęła 22 miłośników książek.

Czytaj więcej...

"Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią,
myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu
kim jesteśmy i kim możemy się stać..."
[Ursula Kroeber Le Guin]

10 kwietnia 2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyły się warsztaty III stopnia z biblioterapii, które zostały zorganizowane w ramach XXIII Forum Nauczycieli Bibliotekarzy.

Czytaj więcej...

Związek człowieka z kulturą i wartościami „małej ojczyzny” wzmacnia korzenie z lokalnym środowiskiem, kształtuje odpowiedzialność za określoną społeczność. Biorąc te wartości pod uwagę pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Lubaczowie permanentnie realizują zadania związane z regionalizmem.

Czytaj więcej...

    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu pragnie poinformować, iż 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 11.00 na Placu Niepodległości rozpocznie się, prekursorska w naszym mieście, Przemyska Gra Literacka „CSI: Przemyśl. Kryminalne zagadki”.

Czytaj więcej...

    04 kwietnia 2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie robocze Sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, poświęcone opracowaniu scenariusza Przemyskiej Gry Literackiej „CSI: Przemyśl. Kryminalne zagadki”.

Czytaj więcej...

    22 marca br. odbyła się XI edycja konkursu recytatorskiego pt. "Wiosna w sercu, wiosna wkoło” zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filię w Jarosławiu i Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.

Czytaj więcej...

    Mroczny las, mróz, skrepowane do tyłu ręce, bezgłośnie wypowiadane słowa modlitwy… nienawistne spojrzenia, głuchy strzał w tył głowy… masowe mogiły i młode brzózki, które rosnąc miały na zawsze ukryć prawdę o tej okrutnej zbrodni – „zbrodni zakłamanego ludobójstwa”, jakiej dokonało radzieckie NKWD na prawie 22 tysiącach polskich oficerach i inteligentach – jeńcach wojennych z Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu wraz z Burmistrzem Miasta Jarosławia, wzmacniając wychowawczą rolę szkoły w zakresiebezpieczeństwa i odpowiedzialnego korzystania z Internetu, organizuje spotkanie z Krzysztofem Piersą - autorem i zarazem bohaterem książki „Komputerowy ćpun”.

Czytaj więcej...

    02 lipca 2018 roku mija 95 rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej – wybitnej polskiej eseistki, tłumaczki, felietonistki, a przede wszystkim poetki – laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996). Ze względu na usposobienie oraz bogactwo twórczości Szymborska przez przyjaciół nazywana była „Wisełką” zaś przez znawców literatury „Mozartem poezji”.

Czytaj więcej...

    2 marca odbył się cykl lekcji z biblioterapii, które nawiązywały do emocji odczuwanych w różnych sytuacjach. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej im. Świętego Brata Alberta w Studzianie i przeprowadziła je Gertruda Kmiecik nauczyciel-bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku.

Czytaj więcej...

„Jest mi smutno, że muszę umierać.
Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”
Danuta Siedzikówna „Inka”

    1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku zorganizowała w dniu 27 lutego 2018 r. uroczystą prelekcję na temat „Danuta Siedzikówna "Inka" (1928-1946)”, ​ którą wygłosił pan Zenon Fajger, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Prelekcję poprzedził i ubogacił montaż słowno-muzyczny „Ku czci Żołnierzy Wyklętych”, w wykonaniu uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie.

Czytaj więcej...

    W roku szkolnym 2017/2018 nauczyciele bibliotekarze kolejny już raz podjęli działania wspierające czytelnictwo dzieci i młodzieży i biblioteki szkolne. Aktywność swoją realizują podczas spotkań w bibliotece pedagogicznej w ramach prowadzonej Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu przeworskiego.

Czytaj więcej...

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w V edycji Wojewódzkiego Konkursu „Śladem Wielkich Polaków”, który w tym roku poświęcony jest postaci Aleksandra Fredry . Cieszymy się, że Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu zaproponował nam po raz kolejny współorganizację części literackiej tego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...

Ósme spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego, które odbyło się 21 lutego poświęcone było komunikacji interpersonalnej. Podczas szkolenia zostały wykorzystane materiały opracowane przez Panią Agnieszkę Grzymkowską Rozwój praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji. Model Extended DISC.

Czytaj więcej...

    28 lutego br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się, w ramach sieci współpracy i samokształcenia, ostatnia – trzecia część warsztatów nt. Literackie gry miejskie jako forma propagująca czytelnictwo. Uczestniczyło w nich około trzydziestu bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych ze szkół powiatu przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu