Na przykładzie wierszy samego poety a także zaprezentowanych własnych utworów młodzi twórcy poznawali profesjonalny warsztat poetycki. Była to dla nich kolejna lekcja na temat „Co zmienić w swoim podejściu do poezji, by stała się bardziej dojrzała, a warsztat poetycki bogatszy?”


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu