W Bibiliotece Pedagogicznej zaprezentowano wybrane prace plastyczne artystów z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego: Jacka Balickiego, Pawła Bińczyckiego, Agnieszki Dobosz-Bruchnalskiej, Joanny Janowskiej-Augustyn, Antoniego Nikiela, Marka Pokrywki,  Renaty Szyszlak- Niewiadomskiej, Krzysztofa Woźniaka, przeworszczanina Marka Olszyńskiego oraz podkarpackiego artysty Grzegorza Frydryka. Swoje ujmujące kolaże pokazał także Krzysztof Neuberg z Przeworska, współorganizator wystawy.
    Na wystawie obejrzeć można było obrazy, grafiki wykonane w różnych technikach, prowokacyjne instalacje, obiekty przestrzenne. Zgromadzone artefakty ukazują najważniejsze problemy i tematy poezji Janusza Szubera.  Artyści nie tylko ilustrują “wielkie obsesje” Poety, ale prowadzą z Nim dialog, przedstawiając poprzez sztukę wizualną własne odczucia i rozumienie przekazu literackiego. Niekiedy prowadzą spór z Poetą, kwestionując jego wiarę w ludzi, moc sztuki czy piękno – jak czyni to w swoich ironicznych instalacjach Marek Olszyński. Inne prace są interpretacjami konkretnych utworów; ilustrują wybrane obrazy, metafory czy symbole; wpisane są w nie fragmenty tekstów wierszy –  rozpoznawane w pracach Grzegorza Frydryka (“Co było dane”), Renaty Szyszlak-Niewiadomskiej  (“Spełnione życie”, “Oktostych”), Marka Olszyńskiego.  Inne nawiązują bezpośrednio do frazy i myśli artysty – dyptyk “Mojość” Marka Pokrywki, cykl “Ocalone“ Krzysztofa Neuberga, będący próbą zdemaskowania upływającego czasu. Wreszcie obrazy korespondują z charakterystycznymi i powtarzającymi się w utworach Poety sytuacjami, takimi jak zamknięta przestrzeń mieszkania i widok  z okna - “Okno I”, “Okno II” Jacka Balickiego.
    Artystyczne interpretacje poetyckiego dzieła przybliżyły zwiedzającym wystawę dylematy metafizyczne Janusza Szubera, jego fascynacje  naturą i tradycją kultury, egzystencjalne niepokoje, cierpienie cielesne i duchowe, a także miłość, humor, zrozumienie dla każdego istnienia. 


Katarzyna Rudnicka


 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu