W czasie spotkania wykład pt. „Promowanie zachowań proekologicznych na obszarze transgranicznych rzek: Lubaczówki i Szkło” wygłosił Inspektor ds. Geologii Starostwa Powiatowego mgr inż. Krzysztof Mrzygłód. Prezentowaliśmy gościom z Ukrainy i gimnazjalistom literaturę z zakresu ochrony środowiska naturalnego dostępną w naszej bibliotece. W czasie dyskusji mówiono na temat zagrożeń dla naszego środowiska podczas eksploatacji bogatych złóż surowców naturalnych, których  duże pokłady zalegają po obydwu stronach granicy.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu