:
 
- REFORMATOR Z RZESZOWA
- TEATR  LABORATORIUM
- PODRÓŻE ARTYSTYCZNE
- SPEKTAKLE
- GROTOWSKI O SZTUCE I O SOBIE SAMYM
- GROTOWSKI W HISTORII TEATRU


    Fascynacja teatrem i zaangażowanie w pracę nad własną koncepcją spektakli uczyniły  Grotowskiego jednym z najbardziej znanych reformatorów teatralnych w skali światowej. Inspiracje ludową twórczością, szukanie istoty człowieczeństwa w egzotycznych kulturach ludowych (podróże do Indii, Afryki, na Haiti), próba przeniesienia tych fascynacji do teatru klasycznego i ostatecznie rezygnacja z tradycji  teatru budzą niewątpliwie zainteresowanie tym niepokornym nowatorem.  W Teatrze Laboratorium przede wszystkim przedstawił nową formę spektakli, sformułował  ideę - „teatru ubogiego”:

•    brak tradycyjnego podziału na scenę i widownię -początkowo widzowie byli aktywnymi uczestnikami, w późniejszych latach stali się  bliskim obserwatorami,
•    oszczędna scenografia - tworzona za każdym razem od nowa, działania aktora uzasadniały i  dopełniały  jej rolę,
•    brak  charakteryzacji - aktor sam, wobec widzów, musiał  dokonać przemiany w konkretną postać,
•    zrezygnowano z  muzyki mechanicznej - każdy dźwięk zastępował muzykę - głos aktora, sposób mówienia, a nawet oddech czy odgłos kroków,
•    jednostajne światło bez wyszukanych efektów.

    Wypowiedzi  współpracowników  Grotowskiego i twórców współczesnej sztuki potwierdzają wyjątkowość jego osoby, dokonań  oraz nowatorstwo Teatru Laboratorium.
    Szczególne uznanie dla myśli i działań twórczych  Grotowskiego zostało wyrażone przez światową organizację ds. kultury i nauki UNESCO, która ogłosiła rok 2009 Rokiem Jerzego Grotowskiego.


Teresa  Mołoń


                                                                                                      
                             
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu