Kolejne spotkanie dotyczyło wyszukiwania informacji w systemie komputerowym. Młodzież poznała tradycyjne oraz internetowe bazy danych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych uczestników i skłania do kontynuacji cyklu.Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu