Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu a szczególnie Pani Małgorzacie Wilguckiej i młodzieży z II LO w Przemyślu oraz Pani Agnieszce Kołcz i wychowankom SOSW Nr 3 w Przemyślu.

    Dziękujemy również księdzu infułatowi dr Stanisławowi Zygarowiczowi oraz Pani Elżbiecie Tarnawskiej - Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, którzy na koniec spotkania podzielili się osobistą refleksją na temat uczuć, jakie wzbudziła w nich konferencja.

„Gdy człowiekowi odbierze się prawdę,
wszelkie próby wyzwolenia go staną się całkowicie nierealne,
ponieważ prawda i wolność albo istnieją razem, albo też razem giną”

[Jan Paweł II – Papież]

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu