Prezentujemy piękno najstarszych i najcenniejszych obiektów cerkiewnych z Radruża (koniec XVI wieku), Gorajca (1586 r.), Łukawca (1701 r.) i Woli Wielkiej (1755 r.). Pokazujemy również późniejsze (z XIX i pocz. XX w.) znacznie skromniejsze cerkwie drewniane z Dachnowa, Kowalówki, Borchowie, Chotylubiu i Szczutkowie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu