Założeniem  czasopisma  jest  wymiana doświadczeń, popularyzacja innowacji nauczycielskich, prezentowanie osiągnięć środowisk szkolnych – na początku dotyczących wdrażania reformy oświatowej, obecnie szeroko pojętych zmian w oświacie przeworskiej.
    Biblioteka współpracując ze środowiskami szkolnymi w latach 2001-2009 przyjęła do publikacji 346 artykułów, w tym 165 ze szkół i placówek miejskich, oraz 181 ze szkół powiatu .
   
Tematyka bieżącego – 13 numeru obejmuje zagadnienia pracy z uczniem zdolnym (metoda projektu, szachy), wychowania patriotycznego (szkolny program) a zwłaszcza szeroko pojętej profilaktyki w szkołach różnych typów i przeworskich placówkach oświatowych.

Stanisława CebulaPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu