Spotkanie poświęcone było bezpiecznemu Internetowi i objęło następujące zagadnienia:
  • zagrożenia na jakie narażane są dzieci (psychomanipulacje, grooming, cyberprzemoc, pornografia, używki, sekty, uzależnienie od Internetu),
  • wpływ telewizji i gier komputerowych na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci,
  • zjawisko zanikania więzi w rodzinie,
  • detoksykacja umysłów dzieci z treści dostarczanych przez media (rola rodziców i nauczycieli),
  • pozytywne strony Internetu.

Zajęcia poprowadziły panie Beata Michałuszko i Dorota Grząba z jarosławskiej filii PBW w Przemyślu. Przekazaną podczas spotkania wiedzę nauczyciele bibliotekarze mogą uzupełnić w oparciu o zestawienia bibliograficzne „Uzależnienia od Internetu i komputera” oraz „Komputer i Internet w pracy nauczyciela bibliotekarza”, zredagowane przez Agnieszkę Kordybacha - pracownika Wydziału Informacyjno – Bibliograficznego PBW w Przemyślu.

Na koniec pragniemy podkreślić, że pomimo kilkumiesięcznej przerwy w organizacji Forum Nauczycieli Bibliotekarzy gościliśmy w bibliotece 26 osobową grupę nauczycieli – w większości stałych uczestników Forum. Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie.

W najbliższym czasie zostanie przygotowana oferta szkoleń związanych z (nie)bezpiecznym Internetem przeznaczonych dla Rad Pedagogicznych i zainteresowanych rodziców uczniów ze szkół powiatu przemyskiego.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu