27 marca b. r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filii w Jarosławiu odbyło się drugie spotkanie dla nauczycieli bibliotekarzy jarosławskich szkół w ramach sieci współpracy i samokształcenia działającego przy naszej Filii.


Tematem przewodnim spotkania były „Wartości w wychowaniu dziecka”, które zaprezentowała psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu pani Joanna Wysocka – Gałasiewicz.
Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach na temat wartości a także wysłuchali ciekawej prezentacji prelegentki.
Powyższy temat wpisuje się w obowiązujące w bieżącym roku szkolnym podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa - kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Podczas spotkania omówione zostały plany i propozycje działań przewidziane w drugim półroczu. 

 

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpgZdjecie_07.jpgZdjecie_08.jpgZdjecie_09.jpgZdjecie_10.jpgZdjecie_11.jpg

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu