Pod hasłem „A to wiosna właśnie” odbyły się 31 marca br. zajęcia czytelniczo-przyrodnicze w ramach projektu Czytam, wiem, czuję zorganizowane w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filię w Jarosławiu i Arboretum w Bolestraszycach.

Warsztaty koncentrowały się wokół wiosny, której różne oblicza zaprezentowano przedszkolakom z wykorzystaniem tekstów literackich oraz zajęć praktycznych. Ćwiczenia prowadzone przez Panią Ewę Antoniewską – pracownika Arboretum, na których każde dziecko mogło zasiać wybrane przez siebie nasionka: pszenicę, len, fasolę, soję, owies, dynię, itp., bardzo się najmłodszym obserwatorom przyrody spodobały oraz pogłębiły ich wiedzę o środowisku. Biblioteka Pedagogiczna, Arboretum i Miejskie Przedszkole nr 8 od lat współpracują na rzecz promocji czytelnictwa oraz krzewienia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci. Osobiste doświadczenie najgłębiej kształtuje proekologiczne postawy, a obcowanie z tekstem literackim uwrażliwia dziecko na piękno budzącej się do życia przyrody.

Koordynatorki projektu z ramienia PBW w Przemyślu Filii w Jarosławiu, które zadbały o literacką oprawę całości przedsięwzięcia, bardzo dziękują dyrektor Janinie Szajny i gronu pedagogicznemu za miłą, przyjazną i twórczą atmosferę.

fot. Ewelina Kłak, Gazeta Jarosławska

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpg

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu