W okresie od lutego do czerwca 2017 r. w PBW w Przemyślu Filii w Jarosławiu realizowany był projekt „Czytam, wiem, czuję…”, w ramach którego pracownicy biblioteki podjęli działania skierowane do wszystkich etapów kształcenia. Dla szkół ponadgimnazjalnych opracowano program zajęć biblioterapeutycznych „Nie biorę! Nie palę! Nie potrzebuję wspomagaczy!”.

Cykl spotkań poświęcony był asertywności oraz uzależnieniom od takich substancji jak: papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze. Celem programu było zapobieganie wszelkim przejawom: niewłaściwych zachowań, postaw, patologii społecznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Zajęcia realizowano w oparciu o ćwiczenia i zabawy aktywizujące, pracę indywidualną i grupową. Do uatrakcyjnienia lekcji wykorzystano tekst literacki oraz film. W programie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu oraz Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpg

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu