Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 4 im. S. Żeromskiego w Jarosławiu.

    Uczniowie klas trzecich uczęszczający do Świetlicy SP nr 4 w Jarosławiu pod kierunkiem Pań Barbary Eider-Chodań i Danuty Baczy uczestniczyli w cyklu inicjatyw przeprowadzonych
w jarosławskiej filii.

Biblioteka chętnie podjęła współpracę, organizując dla uczniów:

  • dwie wystawy prac uczniowskiej twórczości pt. „Pierwsze powakacyjne spotkanie z kredkami” i „Św. Brat Albert w oczach dzieci”
  • cykl zajęć bibliotecznych z elementami biblioterapii pt. „Jesień w przyrodzie, malarstwie i poezji”,
  • I etap konkursu poezji jesiennej, podczas którego odbyło się uroczyste losowanie wierszy dla uczestników konkursu i prezentacje autorskich wierszy uczniów o tematyce jesiennej,
  • finał szkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce jesiennej, przesłuchania odbyły się 24 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu. Komisji oceniającej recytację uczniów przewodniczyła kierownik jarosławskiej filii pani Małgorzata Herda. W konkursie uczestniczyło 25 recytatorów, spośród których komisja wyłoniła następujących laureatów konkursu:

1 miejsce Emila Gruszka,
2 miejsce Milena Krzywińska,
3 miejsce Wiktoria Olejarz,
wyróżnienie: Jakub Dziura.

    Przez cały rok szkolny przeprowadzane są inicjatywy, do współpracy których Jarosławska „czwórka” zaprosiła nie tylko jarosławską filię, a także min. Jarosławskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. W 2018 roku współpraca ze świetlicą będzie kontynuowana poprzez włączenie się w przedsięwzięcie edukacyjno-wychowawcze pt. „Ocalić przeszłość dla przyszłości”, opracowane przez nauczycieli świetlicy SP nr 4 w Jarosławiu. Przedsięwzięcie to ma na celu uwrażliwienie uczniów na przeszłość historyczną, budowanie poczucia tożsamości narodowej, propagowanie postaw patriotycznych, poznawanie przeszłości młodych bohaterów i miejsc z nimi związanych.

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpgZdjecie_07.jpgZdjecie_08.jpgZdjecie_09.jpgZdjecie_10.jpgZdjecie_11.jpgZdjecie_12.jpgZdjecie_13.jpgZdjecie_14.jpgZdjecie_15.jpgZdjecie_16.jpgZdjecie_17.jpgZdjecie_18.jpgZdjecie_19.jpg

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu