26 stycznia 2016 r. kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy zrzeszonych przy jarosławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu zorganizowane zostało w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Tematem przewodnim spotkania były: Zbiory muzealne w pracy jarosławskiego nauczyciela bibliotekarza.

    Pracownicy muzeum zapoznali nas ze specyfiką pracy muzealników zajmujących się archeologią, fotografią, konserwacją, wystawiennictwem oraz gromadzeniem zbiorów. Gospodarze zaprezentowali swój warsztat pracy, oprowadzając nas po ekspozycjach będących w aktualnej ofercie Muzeum. Mieliśmy także okazję wysłuchać ciekawych opowieści związanych z historią Jarosławia.

    Pracownicy muzeum zadeklarowali dalszą chęć współpracy ze środowiskiem nauczycieli bibliotekarzy w ramach organizacji lekcji muzealnych, konkursów, wystaw, itp.

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpgZdjecie_07.jpgZdjecie_08.jpg

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu