Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, a także innych do wzięcia udziału w spotkaniu zespołu „Sieci współpracy i samokształcenia" działającego przy naszej Filii. Spotkanie odbędzie się 24 maja (wtorek) 2016 roku o godz. 10:00 w Miejskim Domu Kultury w Jarosławiu Pl. Mickiewicza 6.

Tematem spotkania będzie: „Warsztat recytatora i aktora w pracy z uczniem", które przeprowadzą instruktorzy Miejskiego Ośrodka Kultury.

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników, jaka może brać udział w tej formie warsztatowej, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 20 maja b. r. nr tel. 16 627 12 60.Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy ! 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu