24 maja 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowane zostało kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy zrzeszonych przy jarosławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu. Tematem przewodnim spotkania, w którym uczestniczyli nauczyciele z oświatowych placówek z terenu powiatu jarosławskiego, był: „Warsztat recytatora i aktora w pracy z uczniem”.

Warsztaty składały się z dwóch części. Pierwszą przeprowadziły główne specjalistki MOK Panie Zofia Kolasa i Janina Suchożak. Tematem tej części było doskonalenie sztuki recytatorskiej i praca nad ogólnym wyrazem scenicznym. Omówiono także podstawowe błędy popełniane przez recytatorów oraz przedstawiono ogólne zasady pracy nad tekstem.

Druga część rozpoczęła się autorskim spektaklem teatralnym "Na górce" w wykonaniu Kingi Wygnaniec w reż. Pawła Sroki, który po występie omówił symbolikę rekwizytu. Każdy z nauczycieli miał okazję zmierzyć się ze swoją wyobraźnią, wykorzystując ją w ćwiczeniu teatralnym.

Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienie bibliograficzne adekwatne do tematyki spotkania, przygotowane przez PBW w Przemyślu Filię w Jarosławiu.

 

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpgZdjecie_07.jpgZdjecie_08.jpg

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu