29 maja b. r. z okazji Dnia Dziecka Burmistrz Miasta Jarosławia Pan Waldemar Paluch zorganizował na jarosławskim rynku dla dzieci moc atrakcji i niespodzianek. W przygotowanie dziecięcego święta włączyły się m. in.: Centrum Kultury i Promocji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu, a także jarosławskie szkoły i przedszkola.

    Nasza Filia wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną przygotowały i prowadziły blok literacki propagujący czytelnictwo książek. Mali jarosławianie wzięli udział w inscenizacji wiersza „Rzepka” J. Tuwima. Kulminacyjnym punktem programu było wspólne czytanie na czele z Panem burmistrzem Waldemarem Paluchem i zastępcą burmistrza Dariuszem Traczem wiersza pt. „Lokomotywa” J. Tuwima. Ostatnim punktem bloku przygotowanego przez dwie zaprzyjaźnione biblioteki było odczytanie listu jarosławskich dzieci do władz miasta oraz wysłanie podniebnych życzeń do wszystkich dzieci świata.

    Głównej imprezie towarzyszyło szereg inicjatyw i atrakcji przygotowanych przez biblioteki. Na straganie p.h. „101 pomysłów na czytanie” eksponowano wystawy książek, a także przygotowano zestawienia bibliograficzne adresowane do dzieci i rodziców wspierające rozwój i wychowanie dziecka. Nie zabrakło także malowania twarzy, quizów na znajomość bohaterów literackich, akcji „książka za książkę”.

    Inicjatywy nasze spotkały się z zainteresowaniem małych i dużych Jarosławian. Dzieci chętnie, z uśmiechem włączały się w proponowane zabawy. Biblioteczny stragan odwiedzały całe rodziny biorąc udział w proponowanych grach i przeglądając przygotowane materiały. Pieczątka, której stempel otrzymywał każdy odwiedzający, wywoływał okrzyk radości „przyjaciela książek” i przyciągał następnych zainteresowanych.

Dziękujemy Pani Elżbiecie Śliwińskiej, Panu Krzysztofowi Peszko
z MOK w Jarosławiu i Panu Kamilowi Jaworskiemu 
za udostępnienie zdjęć.

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpgZdjecie_07.jpgZdjecie_08.jpgZdjecie_09.jpgZdjecie_10.jpgZdjecie_11.jpgZdjecie_12.jpgZdjecie_13.jpgZdjecie_14.jpgZdjecie_15.jpgZdjecie_16.jpgZdjecie_17.jpg

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu