Aktualności Lubaczów

Po raz XI 25.10.2017 r. w Lubaczowie odbył się Przegląd Sztuki Rozrywkowej KABARETONIK 2017. W kategoriach: skecz, piosenka, monolog i wiersz - jury powołane przez organizatorów w składzie: Justyna Król - aktorka teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Lucyna Zabrońska – nauczyciel bibliotekarz Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, Filia w Lubaczowie i Tomasz Gnap - aktor Teatru Małych Form oceniło 23 propozycje reprezentantów województwa lubelskiego i podkarpackiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich i nagrodziło występujących „Beczkami śmiechu”; złotą, srebrną i brązową w każdej kategorii. Młodzi adepci sztuki kabaretowej prezentowali wysoki poziom wystąpień, w sposób twórczy i odtwórczy bawili śmiechem. Konkurs umożliwił im prezentację na scenie swoich talentów.

Czytaj więcej...

W czwartek 12.X.2017 w czytelni lubaczowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego odbył się wieczór poetycki poświęcony twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna Dyckiego. Znany i ceniony poeta pochodzący z Lubaczowa łączy w swoich utworach tradycję i współczesność, jest laureatem wielu nagród: Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”, Nagrody Literackiej „Nike”, Nagrody Literackiej Gdynia (dwukrotnie), Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny.

Czytaj więcej...

W czwartek 28 września w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Lubaczowie odbyło się spotkanie realizowane w ramach III Lubaczowskich Dni Seniora. Miejski Dom Kultury we współpracy z Urzędem Miasta realizuje projekt : „Sztuka Pamięci – wielokulturowe dziedzictwo Lubaczowa” do którego z pasją i zaangażowaniem włączyli się też seniorzy.

Czytaj więcej...

Wesele" Stanisława Wyspiańskiego jest lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku. Finał akcji zaplanowany został na dzień 2 września. Organizatorem lubaczowskiego Czytania jest Miejska Biblioteka Publiczna przy współpracy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Miejskiego Domu Kultury, Państwowej Szkoły Muzycznej oraz PBW Filii w Lubaczowie. Na rynku do czytania przystąpiły 44 osoby. Bibliotekę Pedagogiczną reprezentowały Lucyna Zabrońska i Wiesława Olchowy, wcielając się w końcowej scenie w rolę Chochoła i Jaśka. Akcję uświetnił występ aktorów teatru Arka Lwowska pod kierunkiem księdza Józefa Dudka.

Czytaj więcej...

Podczas spotkania omawiano sposoby dzięki którym można skutecznie zachęcać dzieci i młodzież do czytania. W banku pomysłów na propagowanie czytelnictwa znalazły się takie rozwiązania jak: organizacja Nocy w bibliotece, Walentynek z książką, Akcji zatrzaśnięcia w bibliotece, lub innej imprezy w niestandardowym czasie, włączenie do zajęć japońskiego teatru kamishibai, zabawy w pisarza (zmieniamy zakończenia lektur), wprowadzenie elementów bajkoterapii, biblioterapii, WebQuestu lub tradycyjnej metody projektu w czasie omawiania lektur, udział w konkursach czytelniczych, wykonanie Lapbooka, zabawy w teatr.

Czytaj więcej...

    PBW w Lubaczowie gościła marcu br. uczniów pierwszych klas Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota. Podczas cyklu 6-ciu zajęć młodzież zaznajomiła się z zasobami biblioteki, specyfiką pracy naszej placówki, oraz poznała katalogi biblioteczne (katalog Opac WWW, Proweb ).

Czytaj więcej...

    Współpracując z placówkami oświatowymi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Lubaczowie włączyła się w organizację sieci współpracy i samokształcenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, powstałej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie.

Czytaj więcej...

Zajęcia dla klasy drugiej LO w Lubaczowie odbyły się 08 grudnia 2016 r. pod hasłem „Wpływ czytania na rozwój intelektualny”. Głównym celem było zachęcenie uczniów do czytania i uświadomienie czym jest czytanie, jakie obszary mózgu uaktywnia, jakie umiejętności rozwija oraz jakie efekty przynosi w późniejszych latach życia.

Czytaj więcej...

    Nauczyciele bibliotekarze ze szkół powiatu lubaczowskiego spotkali się 22 listopada br. po raz czwarty w czytelni PBW w Lubaczowie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, inaugurując nowy rok szkolny 2016/2017. Jest to kolejny rok, w którym podtrzymano priorytet upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Tematem zajęć była biblioterapia w pracy nauczyciela bibliotekarza.

Czytaj więcej...

Po raz kolejny gościliśmy seniorów w czytelni lubaczowskiej biblioteki w ramach projektu europejskiego ”MAMY RADĘ- DAMY RADĘ”. Tym razem w czwartkowe popołudnie 3 listopada 2016 r. zorganizowano Zaduszki we wspomnieniach seniorów – „VII Wieków Lubaczowa”.

Czytaj więcej...

26.10.2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbył się X Jubileuszowy Przegląd Sztuki Rozrywkowej o „Złotą Beczkę Śmiechu”. Impreza skierowana była do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Czytaj więcej...

W sobotę 3 września 2016 r. zorganizowana została kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Tegoroczna lekturą było Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP wraz z małżonką. Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Lubaczowie, oraz Biblioteka Powiatowa podjęły się współorganizacji tego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...

    Nauczyciele bibliotekarze z PBW Filia Lubaczów włączyli się w projekt promujący czytelnictwo „Zabawa w teatr”, realizowany przez nauczycieli bibliotekarzy z SP nr 2 w Lubaczowie w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

    Lubaczowska Filia uczestniczyła już po raz czwarty w dniu w akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, mającej na celu promowanie bibliotek, czytelnictwa, a także integrację społeczności lokalnej z bibliotekarzami. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 80 osób. W tym roku uczestnicy rajdu przy pięknej słonecznej pogodzie jechali w towarzystwie prozy Henryka Sienkiewicza, laureata Nagrody Nobla, patrona 2016 roku. Rowerzyści kreując pozytywny wizerunek bibliotek, propagują jednocześnie aktywne spędzanie wolnego czasu.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu