Aktualności Lubaczów

Trzecie spotkanie Sieci Współpracy i Samokształceni Nauczycieli Wykorzystujących Techniki Informacyjno-Komunikacyjne w Pracy Zawodowej odbyło się w Szkole podstawowej w Dachnowie, w całości poświęcono je ćwiczeniom praktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Zajęcia rozpoczął nauczyciel informatyki Paweł R., który pokazał uczestnikom możliwości i sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach z różnych przedmiotów.

Czytaj więcej...

To już kolejna, VI edycja Odjazdowego Bibliotekarza organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego Filia w Lubaczowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Baszni Dolnej, Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Człowieka „Gwalbertówka”, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło Lubaczów oraz Fundację Fenomen. Wydarzenie było jedną z wielu imprez organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna w Lubaczowie wspomaga nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły w mieście do korzystania z naszej oferty edukacyjnej. Proponowane zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, wzbudzenie zainteresowania książką i czytaniem oraz przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w życiu kulturalnym regionu.

Czytaj więcej...

Związek człowieka z kulturą i wartościami „małej ojczyzny” wzmacnia korzenie z lokalnym środowiskiem, kształtuje odpowiedzialność za określoną społeczność. Biorąc te wartości pod uwagę pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Lubaczowie permanentnie realizują zadania związane z regionalizmem.

Czytaj więcej...

Ósme spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego, które odbyło się 21 lutego poświęcone było komunikacji interpersonalnej. Podczas szkolenia zostały wykorzystane materiały opracowane przez Panią Agnieszkę Grzymkowską Rozwój praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji. Model Extended DISC.

Czytaj więcej...

Po raz XI 25.10.2017 r. w Lubaczowie odbył się Przegląd Sztuki Rozrywkowej KABARETONIK 2017. W kategoriach: skecz, piosenka, monolog i wiersz - jury powołane przez organizatorów w składzie: Justyna Król - aktorka teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Lucyna Zabrońska – nauczyciel bibliotekarz Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, Filia w Lubaczowie i Tomasz Gnap - aktor Teatru Małych Form oceniło 23 propozycje reprezentantów województwa lubelskiego i podkarpackiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich i nagrodziło występujących „Beczkami śmiechu”; złotą, srebrną i brązową w każdej kategorii. Młodzi adepci sztuki kabaretowej prezentowali wysoki poziom wystąpień, w sposób twórczy i odtwórczy bawili śmiechem. Konkurs umożliwił im prezentację na scenie swoich talentów.

Czytaj więcej...

W czwartek 12.X.2017 w czytelni lubaczowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego odbył się wieczór poetycki poświęcony twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna Dyckiego. Znany i ceniony poeta pochodzący z Lubaczowa łączy w swoich utworach tradycję i współczesność, jest laureatem wielu nagród: Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”, Nagrody Literackiej „Nike”, Nagrody Literackiej Gdynia (dwukrotnie), Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny.

Czytaj więcej...

W czwartek 28 września w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Lubaczowie odbyło się spotkanie realizowane w ramach III Lubaczowskich Dni Seniora. Miejski Dom Kultury we współpracy z Urzędem Miasta realizuje projekt : „Sztuka Pamięci – wielokulturowe dziedzictwo Lubaczowa” do którego z pasją i zaangażowaniem włączyli się też seniorzy.

Czytaj więcej...

Wesele" Stanisława Wyspiańskiego jest lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku. Finał akcji zaplanowany został na dzień 2 września. Organizatorem lubaczowskiego Czytania jest Miejska Biblioteka Publiczna przy współpracy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Miejskiego Domu Kultury, Państwowej Szkoły Muzycznej oraz PBW Filii w Lubaczowie. Na rynku do czytania przystąpiły 44 osoby. Bibliotekę Pedagogiczną reprezentowały Lucyna Zabrońska i Wiesława Olchowy, wcielając się w końcowej scenie w rolę Chochoła i Jaśka. Akcję uświetnił występ aktorów teatru Arka Lwowska pod kierunkiem księdza Józefa Dudka.

Czytaj więcej...

Podczas spotkania omawiano sposoby dzięki którym można skutecznie zachęcać dzieci i młodzież do czytania. W banku pomysłów na propagowanie czytelnictwa znalazły się takie rozwiązania jak: organizacja Nocy w bibliotece, Walentynek z książką, Akcji zatrzaśnięcia w bibliotece, lub innej imprezy w niestandardowym czasie, włączenie do zajęć japońskiego teatru kamishibai, zabawy w pisarza (zmieniamy zakończenia lektur), wprowadzenie elementów bajkoterapii, biblioterapii, WebQuestu lub tradycyjnej metody projektu w czasie omawiania lektur, udział w konkursach czytelniczych, wykonanie Lapbooka, zabawy w teatr.

Czytaj więcej...

    PBW w Lubaczowie gościła marcu br. uczniów pierwszych klas Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota. Podczas cyklu 6-ciu zajęć młodzież zaznajomiła się z zasobami biblioteki, specyfiką pracy naszej placówki, oraz poznała katalogi biblioteczne (katalog Opac WWW, Proweb ).

Czytaj więcej...

    Współpracując z placówkami oświatowymi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Lubaczowie włączyła się w organizację sieci współpracy i samokształcenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, powstałej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie.

Czytaj więcej...

Zajęcia dla klasy drugiej LO w Lubaczowie odbyły się 08 grudnia 2016 r. pod hasłem „Wpływ czytania na rozwój intelektualny”. Głównym celem było zachęcenie uczniów do czytania i uświadomienie czym jest czytanie, jakie obszary mózgu uaktywnia, jakie umiejętności rozwija oraz jakie efekty przynosi w późniejszych latach życia.

Czytaj więcej...

    Nauczyciele bibliotekarze ze szkół powiatu lubaczowskiego spotkali się 22 listopada br. po raz czwarty w czytelni PBW w Lubaczowie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, inaugurując nowy rok szkolny 2016/2017. Jest to kolejny rok, w którym podtrzymano priorytet upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Tematem zajęć była biblioterapia w pracy nauczyciela bibliotekarza.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu