Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka w Przemyślu Filia w Lubaczowie na zaproszenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie włączyła się w organizację Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli powiatu lubaczowskiego w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Inauguracja Sieci odbyła się 11.10.2016 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Do sieci przystąpiło 64 nauczycieli wszystkich typów szkół. Pierwsze spotkania odbyły się w czytelni biblioteki 24 listopada i 1 grudnia 2016. W związku z dużą liczbą uczestników szkolenia odbyły się w dwóch turach. W pierwszym terminie wzięło udział 33 osoby, natomiast druga grupa liczyła 26 uczestników. Temat obejmował praktyczne wskazówki do pracy z uczniem słabo widzącym w szkole. Zajęcia prowadziła Sylwia Galimska, tyflopedagog z Poradni. Po obejrzeniu prezentacji nauczyciele zapoznali się z literaturą dotyczącą omawianego tematu, dostępną w bibliotece. Uzgodniono również harmonogram kolejnych spotkań.

 

Zdjecie_01.JPGZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPGZdjecie_05.JPGZdjecie_06.JPGZdjecie_07.JPGZdjecie_08.JPGZdjecie_09.JPGZdjecie_10.JPG

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu