Zajęcia dla klasy drugiej LO w Lubaczowie odbyły się 08 grudnia 2016 r. pod hasłem „Wpływ czytania na rozwój intelektualny”. Głównym celem było zachęcenie uczniów do czytania i uświadomienie czym jest czytanie, jakie obszary mózgu uaktywnia, jakie umiejętności rozwija oraz jakie efekty przynosi w późniejszych latach życia.

Każdy uczeń miał możliwość zaprezentowania swojej opinii na temat czytania i tego jaką funkcję ono pełni w rozwijaniu wiedzy, zainteresowań oraz pasji. Prowadzące, poparły teorię zajęciami warsztatowymi, a uczestnicy biorąc aktywny udział zauważyli ich „wartość dodaną” edukacji szkolnej.

 

Zdjecie_01.JPGZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPGZdjecie_05.JPGZdjecie_06.JPG

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu