W czwartkowe popołudnie 16 lutego 2017 r. w czytelni PBW Filia w Lubaczowie odbyło się V spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu lubaczowskiego. Zajęcia poprowadziła pani Aleksandra Bek nauczyciel-polonista, innowator i wieloletni metodyk języka polskiego.

Temat oscylował wokół zagadnień czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstów literackich. W części warsztatowej zajęć nauczyciele proponowali różnorodne metody promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Efektem pracy był bank pomysłów, jak zachęcić uczniów do czytania lektur szkolnych. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pakiet pomocy dydaktycznych, przydatnych w pracy z uczniem w szkole i bibliotece.

Zdjecie_01.JPGZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPGZdjecie_05.JPGZdjecie_06.JPG

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu