Edukacja włączająca stała się priorytetem MEN w polityce oświatowej na rok szkolny 2014/2015 Edukacja włączająca, wychodząc z założenia, że wszystkie dzieci (także te z niepełnosprawnościami) mogą i mają prawo uczyć się w szkołach ogólnodostępnych, najbliższych miejsca zamieszkania – koncentruje się na tym, jak je efektywnie uczyć i jak zapewnić im poczucie przynależności do zbiorowości szkolnej.

Celem konferencji zorganizowanej 6 marca 2015 r. we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną było przybliżenie podstaw formalnych ruchu włączającego w polskim systemie edukacji oraz omówienie przygotowywania szkoły i nauczyciela do edukacji włączającej – warunki, kompetencje, kwalifikacje.

Prelegentem była Pani mgr Małgorzata Jachyra-Mazepa - Dyrektor PP-P w Lubaczowie, która swoją dużą wiedzę i doświadczenie w pracy z uczniami niepełnosprawnymi wzbogaciła prezentacją multimedialną.

Pracownicy biblioteki pedagogicznej zaprosili uczestników do korzystania z bogatych zbiorów dotyczących omawianego zagadnienia.

Zdjecie_01.JPGZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPGZdjecie_05.JPGZdjecie_06.JPG

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu