16.XII. 2015 w PBW w Lubaczowie odbyło się pierwsze spotkanie z nowego cyklu, inaugurujące powstanie sieci współpracy i samokształcenia, skupiającej nauczycieli bibliotekarzy, polonistów oraz nauczycieli przedszkola. Temat: „ Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. Omówiliśmy ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo min.: Zaczytani.org.pl, Narodowe Czytanie, Ogólnopolskie wybory książek, Odjazdowy bibliotekarz, Książki naszych marzeń.

Uczestników naszego spotkania wprowadziliśmy w tematykę pracy sieci i przedstawiliśmy zasady współpracy. Podkreśliliśmy, że celem naszej sieci jest wspieranie nauczycieli
w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów, a wiąże się to z jednym z kierunków polityki oświatowej państwa na 2015/2016 r.

Na postawie mini ankiety koordynatorzy sieci rozpoznali potrzeby uczestników i na tej podstawie ustalili tematykę działań i harmonogram pracy na 2016 r.

Nauczyciele wyrazili chęć do wzajemnego dzielenia się wiedzą, pomysłami i doświadczeniem, współtworzenia banku pomysłów a w końcowym efekcie wdrażania rozwiązań wypracowanych w sieci.

 

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPG

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu