Poezja jest wyobraźnią wyzwoloną…
Spotkanie autorskie Barbary Mazurkiewicz lubaczowskiej poetki z młodzieżą

Rola poezji w życiu człowieka jest ogromna, dlatego też biblioteka pedagogiczna podejmuje działania aby przygotowywać młodzież do jej odbioru i uwrażliwiać na słowo pisane. Podczas spotkania uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie mogli poznać nie tylko utwory poetyckie, ale także warsztat literacki poetki.

Pani Barbara wydała 8 tomów wierszy, pisze także prozę i sztukę teatralno-filmową , jest redaktorem naczelnym dziennika E-Literaci.pl, członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie i Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli. Organizuje warsztaty literackie, spotkania autorski, wystawy, wernisaże, gdyż oprócz pisania wierszy lubi też fotografować otaczający świat.

Pani Barbara to osoba znana i lubiana w naszym mieście, od 2013 roku piastuje stanowisko Dyrektora Kulturalnego Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Bogu i ojczyźnie im. Ks. Kardynała Władysława Rubina w Lubaczowie. Jest laureatką nagrody zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie. Piastowała stanowisko członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZLP w Warszawie oraz członka Sądu Koleżeńskiego ZLP Oddział w Rzeszowie.

Spotkanie z młodzieżą upłynęło w lirycznej atmosferze, dziękujemy Pani Barbarze i życzymy wielu tomików wierszy, które z radością będziemy czytać.

 

Zdjecie_01.JPGZdjecie_02.JPGZdjecie_03.JPGZdjecie_04.JPGZdjecie_05.JPGZdjecie_06.JPG

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu