Nauczyciele bibliotekarze ze szkół powiatu lubaczowskiego spotkali się 22 listopada br. po raz czwarty w czytelni PBW w Lubaczowie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, inaugurując nowy rok szkolny 2016/2017. Jest to kolejny rok, w którym podtrzymano priorytet upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Tematem zajęć była biblioterapia w pracy nauczyciela bibliotekarza.

Po teoretycznym wstępie o celach i metodach biblioterapeutycznych, uczestnicy wzięli udział w zajęciach warsztatowych, wykorzystując opowiadanie „Kredki”. Analizując tekst, dyskutowano na temat kontaktów interpersonalnych wśród rówieśników. Nauczyciele bibliotekarze aktywnie uczestniczyli we wszystkich ćwiczeniach, poznając w ten sposób metody i formy pracy z bajką terapeutyczną.

Ponadto uczestnicy przygotowali własnoręcznie choinki metodą orgiami, w ten sposób nawiązali do nadchodzących świąt. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał scenariusz zajęć biblioterapeutycznych do wykorzystania na lekcjach.

 

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpg

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu