Aktualności Lubaczów

    W czytelni biblioteki pedagogicznej w Lubaczowie gościliśmy niezwykłą osobowość - Ks. kanonika Józefa-Jana Dudka – księdza nauczyciela, pasjonata teatru, reżysera, aktora, scenarzystę. Jest on również autorem pięknych wierszy wydanych w tomie „Strofy Nieuczesane Serca Biciem Pisane”. Tomik bardzo osobistych doznań, pisanych w rytm bicia serca, w rytm wiary w Boga, ale i człowieka - Bożego Syna.

Czytaj więcej...

28.10.2015 r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbył się IX Przegląd Sztuki Rozrywkowej o „Złotą Beczkę Śmiechu”. Impreza skierowana była do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Czytaj więcej...

    W piątkowe popołudnie 23 października 2015 r. w PBW Filia w Lubaczowie odbyła się prelekcja Jerzego Tabaczka, kolekcjonera starych pocztówek, pasjonata i miłośnika historii ziemi lubaczowskiej. Adresatami spotkania byli seniorzy-uczestnicy projektu ”Lubaczów-miasto wsłuchane w głos seniorów”. Tym samym lubaczowska filia włączyła się w „I DNI SENIORA Lubaczów 2015”. Ciekawe wystąpienie zaowocowało żywą dyskusją uczestników, którym bardzo bliskie są lubaczowskie dzieje, a oryginalne pocztówki i zdjęcia z prywatnych zbiorów stanowiły prawdziwy rarytas. Oprócz uczty duchowej, seniorzy cieszyli się smakami domowych wypieków.

Czytaj więcej...

    Od 20 października 2015 r. w lubaczowskiej filii można oglądać wystawę „Lubaczów na starej pocztówce i fotografii”. Na zdjęciach i pocztówkach ukazany jest dawny Lubaczów od 1899 r. do 1941 r. Zdjęcia i pocztówki pochodzą z prywatnych zbiorów Jerzego Tabaczka, lekarza, społecznika, kolekcjonera oraz kronikarza dziejów Lubaczowa. Wystawa towarzyszyła I Dniom Seniora, zorganizowanym w ramach projektu ”Lubaczów-miasto wsłuchane w głos seniorów”.

Czytaj więcej...

    Akcja KsięgoZbiór na stałe wpisała się w kalendarz bibliotecznych imprez. Już po raz trzeci miłośnicy dobrej lektury spotkali się na lubaczowskim rynku, aby pokazać książkę w sposób niekonwencjonalny. Ta idea ma na celu propagowanie czytelnictwa oraz integrowanie wszystkich zainteresowanych czytaniem jako formą spędzania czasu.

Czytaj więcej...

    W czerwcu 2015 w MDKu w Lubaczowie odbył się przegląd dorobku artystycznego uzdolnionej młodzieży z SOSW oraz MOW w Lubaczowie „Mam talent”. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach : recytacja oraz prace plastyczne. Biblioteka Pedagogiczna Filia w Lubaczowie współtworzyła ten konkurs poprzez udział Wiesławy Olchowy w obradach jury. W halu Biblioteki można obejrzeć wystawę pokonkursową prac plastycznych uzdolnionych wychowanków w ramach galerii I ja też tworzę.

Czytaj więcej...

Spotkaniami sieci współpracy i samokształcenia w dniu 19 maja dla nauczycieli przedszkoli i w dniu 21 maja dla psychologów i pedagogów szkolnych zakończony został unijny projekt edukacyjny pod nazwą: „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim". Uczestnicy projektu podsumowali swoje dokonania w ciągu dwuletniego okresu pracy w ramach sieci. Bardzo wysoko ocenili ukierunkowaną i merytoryczną współpracę w grupie przedmiotowców. Wskazywali na potrzebę kontynuowania tej formy współdziałania jako niezbędnej również w przyszłym roku szkolnym.

Czytaj więcej...

    Lubaczowska Filia PBW w Przemyślu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Człowieka „GWALBERTÓWKA” współorganizowali z Miejską Biblioteką Publiczną w Lubaczowie i aktywnie uczestniczyli już po raz trzeci w akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” w dniu 9 maja 2015 r. W tegorocznej akcji wzięło udział niemal 80 osób. Rajdowi towarzyszyły słowa wierszy i piosenek o wiośnie. Uczestnicy kreowali pozytywny wizerunek bibliotek, propagowali czytelnictwo oraz aktywne spędzanie wolnego czasu.

Czytaj więcej...

    W dniach 17 i 24 kwietnia 2015 r. w lubaczowskiej filii odbył się kolejny ośmiogodzinny cykl zajęć dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie. Uczniowie zapoznali się z metodami i technikami efektywnego uczenia się, obejrzeli prezentację multimedialną. Doskonalili się także w szybkim wyszukiwaniem informacji z wykorzystaniem katalogu OPAC.

Czytaj więcej...

27 marca w czytelni PBW w Lubaczowie gościliśmy poetkę ziemi lubaczowskiej panią Józefę Kornagę. Jak sama powiedziała swoją przygodę z poezją rozpoczęła w dniu kiedy zmarła Wisława Szymborska – 1. lutego 2012 r., wtedy napisała swój pierwszy utwór „Tęsknota". Na spotkaniu poetka promowała swój pierwszy tomik „Poezja z Roztocza – uczucia i myśli", gdzie opowiada o swojej małej Ojczyźnie, o uczuciach, opisuje krajobraz o każdej porze roku, można tu znaleźć również refleksje o przemijaniu.

Czytaj więcej...

    Edukacja włączająca stała się priorytetem MEN w polityce oświatowej na rok szkolny 2014/2015 Edukacja włączająca, wychodząc z założenia, że wszystkie dzieci (także te z niepełnosprawnościami) mogą i mają prawo uczyć się w szkołach ogólnodostępnych, najbliższych miejsca zamieszkania – koncentruje się na tym, jak je efektywnie uczyć i jak zapewnić im poczucie przynależności do zbiorowości szkolnej.

Czytaj więcej...

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło, że rok 2015 będzie Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Międzynarodowy Rok Światła ma na celu promowanie nauk związanych ze światłem oraz ich zastosowań w życiu codziennym. W holu PBW Fili w Lubaczowie można oglądać wystawę poświęconą teatrowi światła i ruchu Magapar. Lubaczowski teatr Magapar jest przykładem na to, jak światło i ruch samo w sobie może być elementem sztuki współczesnej. Teatr Magapar całkowicie zrezygnował z używania słowa i zwrócił się do ciała, światła i form muzycznej ekspresji.

Czytaj więcej...

    W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dniach 22, 23, 29 i 30 stycznia odbyły się w naszej czytelni 32 godzinne zajęcia warsztatowe. Temat: „Przeciw przemocy – praca z rodziną z problemem przemocy".Uczestnikami warsztatów byli psycholodzy z różnych placówek zajmujących się pomocą dla rodzin. Prowadzącym był Pan Roman Szmyd – psycholog, trener i superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i edukator rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

18 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy lubaczowskich szkół. W miłej i świątecznej atmosferze dyskutowaliśmy o bieżących problemach społeczności bibliotekarskiej. Od przyszłego roku uzgodniliśmy harmonogram kontaktów w ramach sieci współpracy.

Czytaj więcej...

W dniach 16 i 24 października 2014 r. PBW Filia w Lubaczowie rozpoczęła kolejny cykl zajęć z klasami szóstymi. Odbyło się 8 godzin lekcyjnych dla trzech klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie. Nauczyciele bibliotekarze wyposażyli uczniów w umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł. Nabyta wiedza będzie dla nich przydatna na egzaminie szóstoklasisty oraz w dalszej edukacji.

Czytaj więcej...

Już po raz drugi PBW w Przemyślu Filia w Lubaczowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie włączyły się w Ogólnopolską Akcję „Cichego czytania w przestrzeni publicznej". Celem Akcji jest zwrócenie uwagi na rolę książki i czytania w życiu człowieka. To nie tylko promocja czytelnictwa, ale także integracja środowiska.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu