Aktualności Lubaczów

27 marca w czytelni PBW w Lubaczowie gościliśmy poetkę ziemi lubaczowskiej panią Józefę Kornagę. Jak sama powiedziała swoją przygodę z poezją rozpoczęła w dniu kiedy zmarła Wisława Szymborska – 1. lutego 2012 r., wtedy napisała swój pierwszy utwór „Tęsknota". Na spotkaniu poetka promowała swój pierwszy tomik „Poezja z Roztocza – uczucia i myśli", gdzie opowiada o swojej małej Ojczyźnie, o uczuciach, opisuje krajobraz o każdej porze roku, można tu znaleźć również refleksje o przemijaniu.

Czytaj więcej...

    Edukacja włączająca stała się priorytetem MEN w polityce oświatowej na rok szkolny 2014/2015 Edukacja włączająca, wychodząc z założenia, że wszystkie dzieci (także te z niepełnosprawnościami) mogą i mają prawo uczyć się w szkołach ogólnodostępnych, najbliższych miejsca zamieszkania – koncentruje się na tym, jak je efektywnie uczyć i jak zapewnić im poczucie przynależności do zbiorowości szkolnej.

Czytaj więcej...

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło, że rok 2015 będzie Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Międzynarodowy Rok Światła ma na celu promowanie nauk związanych ze światłem oraz ich zastosowań w życiu codziennym. W holu PBW Fili w Lubaczowie można oglądać wystawę poświęconą teatrowi światła i ruchu Magapar. Lubaczowski teatr Magapar jest przykładem na to, jak światło i ruch samo w sobie może być elementem sztuki współczesnej. Teatr Magapar całkowicie zrezygnował z używania słowa i zwrócił się do ciała, światła i form muzycznej ekspresji.

Czytaj więcej...

    W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dniach 22, 23, 29 i 30 stycznia odbyły się w naszej czytelni 32 godzinne zajęcia warsztatowe. Temat: „Przeciw przemocy – praca z rodziną z problemem przemocy".Uczestnikami warsztatów byli psycholodzy z różnych placówek zajmujących się pomocą dla rodzin. Prowadzącym był Pan Roman Szmyd – psycholog, trener i superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i edukator rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

18 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy lubaczowskich szkół. W miłej i świątecznej atmosferze dyskutowaliśmy o bieżących problemach społeczności bibliotekarskiej. Od przyszłego roku uzgodniliśmy harmonogram kontaktów w ramach sieci współpracy.

Czytaj więcej...

W dniach 16 i 24 października 2014 r. PBW Filia w Lubaczowie rozpoczęła kolejny cykl zajęć z klasami szóstymi. Odbyło się 8 godzin lekcyjnych dla trzech klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie. Nauczyciele bibliotekarze wyposażyli uczniów w umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł. Nabyta wiedza będzie dla nich przydatna na egzaminie szóstoklasisty oraz w dalszej edukacji.

Czytaj więcej...

Już po raz drugi PBW w Przemyślu Filia w Lubaczowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie włączyły się w Ogólnopolską Akcję „Cichego czytania w przestrzeni publicznej". Celem Akcji jest zwrócenie uwagi na rolę książki i czytania w życiu człowieka. To nie tylko promocja czytelnictwa, ale także integracja środowiska.

Czytaj więcej...

W dniach 20 i 22 maja 2014 r. odbyły się dwa ostatnie przed wakacjami spotkania w ramach unijnego projektu edukacyjnego pod nazwą: „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w czytelni naszej biblioteki. Tak, jak poprzednio byli to uczestnicy sieci nauczycieli przedszkoli oraz psychologów i pedagogów szkolnych.

Czytaj więcej...

    W dniach 10 i 24 kwietnia oraz 15 maja 2014 r. w czytelni lubaczowskiej biblioteki pedagogicznej odbył się 9-cio godzinny cykl warsztatów dla nauczycieli nt. „Wykorzystanie zindywidualizowanej oceny Profilem Psychoedukacyjnym dla planowania działań terapeutycznych dla uczniów z autyzmem", poprowadzony przez panią dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie Małgorzatę Jachyra-Mazepa.

Czytaj więcej...

    Lubaczowska Filia PBW w Przemyślu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Człowieka „GWALBERTÓWKA" współorganizowali z Miejską Biblioteką Publiczną w Lubaczowie i aktywnie uczestniczyli już po raz drugi w akcji „Odjazdowy Bibliotekarz".

Czytaj więcej...

    Zajęciami dla gimnazjalistów w dniach: 03 i 08 kwietnia br. kontynuujemy edukację młodzieży w biegłym posługiwaniu się warsztatem informacyjnym biblioteki pedagogicznej. Podczas 4 godz. lekcyjnych 64 uczniów zapoznało się z elektronicznym katalogiem OPAC, korzystając z funkcji wyszukiwania prostego i zaawansowanego.

Czytaj więcej...

Od 2014 roku powiat lubaczowski jest beneficjentem unijnego projektu edukacyjnego pod nazwą: „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli na podstawie szczegółowej diagnozy rzeczywistych potrzeb.

Czytaj więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Kancelarią Prezydenta ogłosili Konkurs „2014! Młodzi dla wolności". Konkurs ma być zachętą dla uczniów, nauczycieli i całego środowiska lokalnego do włączenia się w obywatelskie obchody rocznicy wolnych wyborów do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989. Biblioteki Pedagogiczne są instytucjami wspomagającymi całe przedsięwzięcie.

Czytaj więcej...

W czytelni lubaczowskiej Filii w dniu 11 lutego br. gościliśmy Panią Grażynę Bielec, nauczycielkę pasjonatkę żywego słowa i teatru. Swoją pasję realizuje prowadząc Teatr Małych Form działający przy Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Członkami zespołu są uczniowie miejscowych szkół, którzy pracują nad kulturą żywego słowa, autoprezentacją i emisją głosu. Efekty zaangażowania w działalność teatru prezentowane są w środowisku lokalnym, ale także w różnych miastach w Polsce. Grażyna Bielec za swoją pracę artystyczną otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. Ministra Kultury, Ministra Edukacji, Międzynarodowego Towarzystwa Muzycznego, Towarzystwa Kultury Teatralnej.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu