Aktualności Lubaczów

W dniach 20 i 22 maja 2014 r. odbyły się dwa ostatnie przed wakacjami spotkania w ramach unijnego projektu edukacyjnego pod nazwą: „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w czytelni naszej biblioteki. Tak, jak poprzednio byli to uczestnicy sieci nauczycieli przedszkoli oraz psychologów i pedagogów szkolnych.

Czytaj więcej...

    W dniach 10 i 24 kwietnia oraz 15 maja 2014 r. w czytelni lubaczowskiej biblioteki pedagogicznej odbył się 9-cio godzinny cykl warsztatów dla nauczycieli nt. „Wykorzystanie zindywidualizowanej oceny Profilem Psychoedukacyjnym dla planowania działań terapeutycznych dla uczniów z autyzmem", poprowadzony przez panią dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie Małgorzatę Jachyra-Mazepa.

Czytaj więcej...

    Lubaczowska Filia PBW w Przemyślu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Człowieka „GWALBERTÓWKA" współorganizowali z Miejską Biblioteką Publiczną w Lubaczowie i aktywnie uczestniczyli już po raz drugi w akcji „Odjazdowy Bibliotekarz".

Czytaj więcej...

    Zajęciami dla gimnazjalistów w dniach: 03 i 08 kwietnia br. kontynuujemy edukację młodzieży w biegłym posługiwaniu się warsztatem informacyjnym biblioteki pedagogicznej. Podczas 4 godz. lekcyjnych 64 uczniów zapoznało się z elektronicznym katalogiem OPAC, korzystając z funkcji wyszukiwania prostego i zaawansowanego.

Czytaj więcej...

Od 2014 roku powiat lubaczowski jest beneficjentem unijnego projektu edukacyjnego pod nazwą: „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli na podstawie szczegółowej diagnozy rzeczywistych potrzeb.

Czytaj więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Kancelarią Prezydenta ogłosili Konkurs „2014! Młodzi dla wolności". Konkurs ma być zachętą dla uczniów, nauczycieli i całego środowiska lokalnego do włączenia się w obywatelskie obchody rocznicy wolnych wyborów do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989. Biblioteki Pedagogiczne są instytucjami wspomagającymi całe przedsięwzięcie.

Czytaj więcej...

W czytelni lubaczowskiej Filii w dniu 11 lutego br. gościliśmy Panią Grażynę Bielec, nauczycielkę pasjonatkę żywego słowa i teatru. Swoją pasję realizuje prowadząc Teatr Małych Form działający przy Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Członkami zespołu są uczniowie miejscowych szkół, którzy pracują nad kulturą żywego słowa, autoprezentacją i emisją głosu. Efekty zaangażowania w działalność teatru prezentowane są w środowisku lokalnym, ale także w różnych miastach w Polsce. Grażyna Bielec za swoją pracę artystyczną otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. Ministra Kultury, Ministra Edukacji, Międzynarodowego Towarzystwa Muzycznego, Towarzystwa Kultury Teatralnej.

Czytaj więcej...

Włączanie uczniów z niepełnosprawnością do szkół ogólnodostępnych jest złożonym procesem pedagogicznym i społecznym, wymagającym zaangażowania rodziców, środowiska lokalnego a przede wszystkim nauczycieli. Od ich kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zależy skuteczność tego procesu.

Czytaj więcej...

    30.10.2013 r. w Lubaczowie odbył się VII Przegląd Sztuki Rozrywkowej „ O złotą Beczkę Śmiechu". Po raz kolejny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Lubaczowie włączyła się w realizację przedsięwzięcia poprzez udział w obradach jury.

Czytaj więcej...

Lubaczowska Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Przemyślu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie w bieżącym roku włączyły się do ogólnopolskiej akcji KsięgoZbiór. Działanie to miało na celu promocję czytelnictwa za pomocą cichego czytania w przestrzeni miejskiej. Czytanie na nowo otwartym Rynku, wyznaczyło nowy kierunek czytelnictwa i wyróżniło książkę w sposób niekonwencjonalny.

Czytaj więcej...

W dniach 18 IV, 9 V i 10 V odbył się kolejny cykl zajęć bibliotecznych. Przeprowadzono 12 lekcji dla klas pierwszych Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie. Młodzież podzielona była na dwie grupy, aby sprawnie i kompleksowo poznać specyfikę pracy biblioteki pedagogicznej. W wypożyczalni uczniowie poznali zasady korzystania z katalogów, natomiast zajęcia w czytelni dotyczyły efektywnego uczenia się oraz korzystania z encyklopedii i słowników.

Czytaj więcej...

W ramach współpracy nawiązanej przez Renatę Stefanik z Panią Barbarą Thieme , w czytelni naszej filii odbyły się zajęcia teatralne członków Teatru Światła MAGAPAR z Lubaczowa przygotowujących scenariusz przedstawienia „Sąd nad książką".

Czytaj więcej...

Od 25 marca b.r. w GALERII MAŁEGO ARTYSTY w lubaczowskiej filii można oglądać prace plastyczne dotyczące symboliki Świąt Wielkanocnych p.t. „Wielkanoc widziana oczyma dzieci 5-6 letnich". Prace różnymi technikami wykonały dzieci 5 - 6 letnie ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Kustronia ze Starych Oleszyc. To dobry przykład kultywowania tradycji nadziei i miłości płynących z symboliki Wielkiej Nocy.

Czytaj więcej...

W czytelni lubaczowskiej filii w dniu 12.03.2013 r. odbyło się spotkanie autorskie z poetą ziemi lubaczowskiej Józefem Furgałą. Poeta pochodzi ze wsi Antoniki. Ukończył zaledwie siedem klas szkoły podstawowej. W swoim życiu wykonywał wiele zawodów, ale to twórczość literacka stała się jego życiową pasją i powołaniem. Pisanie wierszy jest dla niego źródłem głębokiej radości i sposobem na wyrażenie bogactwa swojego wnętrza. Opiewa w nich piękno przyrody, szacunek i miłość do drugiego człowieka, miłość Ojczyzny, wiarę w Boga, tradycje i kulturę polską. Wszystko czego doświadczył w swoim życiu znajduje odbicie w poezji, w strofach, które płyną jak nurt codziennych ludzkich zmagań.

Czytaj więcej...

Kolejną wystawę z cyklu „I ja też tworzę ..." można oglądać w naszej czytelni od 26 lutego. Prezentujemy w niej prace Środowiskowego Domu Samopomocy z Lubaczowa, który jest placówką dziennego pobytu osób z upośledzeniem umysłowym. Zajęcia plastyczne oraz ceramika użytkowa są dla nich formą terapii. Różnorodne techniki pozwalają uwalniać talenty i zdolności podopiecznych ośrodka, co możemy zaobserwować w czasie zwiedzania ekspozycji.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu