Aktualności Lubaczów

Włączanie uczniów z niepełnosprawnością do szkół ogólnodostępnych jest złożonym procesem pedagogicznym i społecznym, wymagającym zaangażowania rodziców, środowiska lokalnego a przede wszystkim nauczycieli. Od ich kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zależy skuteczność tego procesu.

Czytaj więcej...

    30.10.2013 r. w Lubaczowie odbył się VII Przegląd Sztuki Rozrywkowej „ O złotą Beczkę Śmiechu". Po raz kolejny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Lubaczowie włączyła się w realizację przedsięwzięcia poprzez udział w obradach jury.

Czytaj więcej...

Lubaczowska Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Przemyślu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie w bieżącym roku włączyły się do ogólnopolskiej akcji KsięgoZbiór. Działanie to miało na celu promocję czytelnictwa za pomocą cichego czytania w przestrzeni miejskiej. Czytanie na nowo otwartym Rynku, wyznaczyło nowy kierunek czytelnictwa i wyróżniło książkę w sposób niekonwencjonalny.

Czytaj więcej...

W dniach 18 IV, 9 V i 10 V odbył się kolejny cykl zajęć bibliotecznych. Przeprowadzono 12 lekcji dla klas pierwszych Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie. Młodzież podzielona była na dwie grupy, aby sprawnie i kompleksowo poznać specyfikę pracy biblioteki pedagogicznej. W wypożyczalni uczniowie poznali zasady korzystania z katalogów, natomiast zajęcia w czytelni dotyczyły efektywnego uczenia się oraz korzystania z encyklopedii i słowników.

Czytaj więcej...

W ramach współpracy nawiązanej przez Renatę Stefanik z Panią Barbarą Thieme , w czytelni naszej filii odbyły się zajęcia teatralne członków Teatru Światła MAGAPAR z Lubaczowa przygotowujących scenariusz przedstawienia „Sąd nad książką".

Czytaj więcej...

Od 25 marca b.r. w GALERII MAŁEGO ARTYSTY w lubaczowskiej filii można oglądać prace plastyczne dotyczące symboliki Świąt Wielkanocnych p.t. „Wielkanoc widziana oczyma dzieci 5-6 letnich". Prace różnymi technikami wykonały dzieci 5 - 6 letnie ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Kustronia ze Starych Oleszyc. To dobry przykład kultywowania tradycji nadziei i miłości płynących z symboliki Wielkiej Nocy.

Czytaj więcej...

W czytelni lubaczowskiej filii w dniu 12.03.2013 r. odbyło się spotkanie autorskie z poetą ziemi lubaczowskiej Józefem Furgałą. Poeta pochodzi ze wsi Antoniki. Ukończył zaledwie siedem klas szkoły podstawowej. W swoim życiu wykonywał wiele zawodów, ale to twórczość literacka stała się jego życiową pasją i powołaniem. Pisanie wierszy jest dla niego źródłem głębokiej radości i sposobem na wyrażenie bogactwa swojego wnętrza. Opiewa w nich piękno przyrody, szacunek i miłość do drugiego człowieka, miłość Ojczyzny, wiarę w Boga, tradycje i kulturę polską. Wszystko czego doświadczył w swoim życiu znajduje odbicie w poezji, w strofach, które płyną jak nurt codziennych ludzkich zmagań.

Czytaj więcej...

Kolejną wystawę z cyklu „I ja też tworzę ..." można oglądać w naszej czytelni od 26 lutego. Prezentujemy w niej prace Środowiskowego Domu Samopomocy z Lubaczowa, który jest placówką dziennego pobytu osób z upośledzeniem umysłowym. Zajęcia plastyczne oraz ceramika użytkowa są dla nich formą terapii. Różnorodne techniki pozwalają uwalniać talenty i zdolności podopiecznych ośrodka, co możemy zaobserwować w czasie zwiedzania ekspozycji.

Czytaj więcej...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu