7 grudnia 2016 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie historyczne poświęcone Zbrodni Wołyńskiej.

    Podczas spotkania referat wygłosił Artur Brożyniak – specjalista z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie. W sposób jasny i przystępny podzielił się ze słuchaczami swoją rozległą wiedzą na temat genezy, przebiegu i skutków rzezi wołyńskiej. Zwrócił uwagę na kształtowanie się państwowości i narodowości ukraińskiej, rodzenie się nacjonalizmu ukraińskiego oraz wzajemne stosunki Polaków i Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem faktów, które w konsekwencji doprowadziły do ludobójstwa wołyńskiego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:

 • Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla
 • Jan Pączek – Starosta Przemyski.

W konferencji wzięło udział ok. 100 osób, wśród których byli uczniowie i nauczyciele z ZSEiO w Przemyślu, ZSU-HiG w Przemyślu, Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu, Gimnazjum w Medyce oraz goście honorowi:

 • Barbara Pelczar – Białek – Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu UM w Rzeszowie,
 • Bogusław Śnieżek – Kierownik Oddziału edukacji Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu UM w Rzeszowie
 • Renata Kochanowicz - pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu
 • Adam Łoziński – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Przemyślu,
 • Zdzisław Szeliga - Rzecznik Starosty Przemyskiego,
 • dr Maciej Waltoś - Dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej,
 • Danuta Suchorzepka - Dyrektor Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu,
 • Zbigniew Hamielec - Wicedyrektor ds. Oddziału PCEN w Przemyślu,
 • Bogusław Klisowski - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu,
 • Jarosław Dyrda - Dyrektor Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu.

Na zakończenie, jako organizatorzy przedsięwzięcia pragniemy wyrazić nadzieję, iż udział w omawianym spotkaniu przyczynił się do poszerzenia wiedzy historycznej słuchaczy oraz wpłynął na kształtowanie postaw patriotycznych zgromadzonej młodzieży.

Tekst: Elżbieta Krupa
Fot.: Lilianna Żywutska

Zdjecie_01.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpgZdjecie_07.jpg
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu