Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela.
[Manfred Spitzer]

    14 grudnia 2016 r.w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się XXI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli:

Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu RP,

Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego,

Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty,

Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla,

Jan Pączek - Starosta Przemyski.

    W spotkaniu uczestniczyli goście honorowi: Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Krystyna Kasprzyk - Doradca w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa Podkarpackiego, Anna Skawińska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Iwona Skrzypek - Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej w Przemyślu, Janina Mielnikiewicz - Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu KO w Rzeszowie oraz inni przedstawiciele lokalnego środowiska oświatowego.

    Forum poświęcone było neurodydaktyce – nauczaniu przyjaznemu mózgowi. Bibliotekarze bibliotek pedagogicznych województwa podkarpackiego oraz przemyscy bibliotekarze szkolni, dyrektorzy szkół i nauczyciele różnych przedmiotów pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą efektywnego procesu kształcenia z wykorzystaniem postulatów neurodydaktyki. Poszukiwali odpowiedzi na pytania: Co zrobić, by uczniowie zapamiętywali z lekcji tyle samo, co z interesującego meczu piłkarskiego czy ciekawej książki? Jak organizować lekcje, by do nauki zabierali się z takim samym zapałem, z jakim poznają nowy telefon komórkowy?

    Zgodnie z programem omawianego Forum wykład na temat: Neurodydaktyka szansą na nową jakość w procesie edukacyjnym i wychowawczym wygłosiła Dorota Mech – Kuchcińska - nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu. Na wstępie wystąpienia prelegentka podkreśliła, że neurodydaktyka postuluje taki sposób organizacji procesu dydaktycznego, który jest zgodny z naturalnymi preferencjami pracy ludzkiego mózgu. Bazuje na ciekawości poznawczej uczniów wykorzystując silne strony mózgu, łącząc wiedzę z emocjami, pozwalając dzieciom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań. Referentka przybliżyła również prawdy i mity o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu (w świetle najnowszych badań). Mówiła o tym, co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się (co lubi, czego nie lubi nasz mózg) oraz co zrobić, aby ułatwić dzieciom uczenie się. Na zakończenie podjęła temat metod i form pracy z uczniem wykorzystujących potencjał mózgu i stymulujących do efektywnego uczenia się (lekcja tradycyjna a lekcja przyjazna mózgowi). Wykład spotkał się z wielkim uznaniem ze strony słuchaczy, którzy po jego zakończeniu podkreślali profesjonalizm prowadzącej. Byli pod wrażeniem jej zaangażowania, entuzjazmu i osobowości.

    Kolejnym punktem programu była pokazowa lekcja otwarta pt.: Niezwykła kraina koncentracji uwagi. Czy można uczyć się szybciej?, którą poprowadziła Monika Lach - nauczyciel bibliotekarz SP Nr 1 w Przemyślu. Zaprezentowała ona uczestnikom Forum przykładowe elementy organizacji procesu lekcyjnego wykorzystującego osiągnięcia neurodydaktyki. Zajęcia były ciekawe, inspirujące, zachęcające do wykorzystania poznanych technik na lekcjach. Uczestnicy Forum wysoko ocenili pracę koleżanki po fachu, podkreślali też, że lekcje otwarte, a także możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami są niezwykle ważne dla wzbogacenia warsztatu pracy każdego z nich.

    Na koniec uczestnicy Forum mieli okazję obejrzeć wystawę oraz zapoznać się z zestawieniem bibliograficznym, sporządzonym również pod kątem tematu spotkania.

    Organizatorzy spotkania wyrażają przekonanie, że wiedza na temat funkcjonowania mózgu, znajomość postulatów neurodydaktyki oraz umiejętność wykorzystania ich w praktyce szkolnej może usprawnić proces dydaktyczny, wpłynąć na jego efektywność. Uważamy, że warto zwiększać świadomość nauczycieli w zakresie najnowszych osiągnięć dziedzin naukowych, które szukają dobrych rozwiązań dla edukacji, ponieważ może to prowadzić do refleksji nad ich własnym warsztatem, a przez to do pozytywnych zmian w szkolnej codzienności.

    Zachęcamy wszystkich do dalszych samodzielnych poszukiwań, twórczych rozwiązań dydaktycznych. Przywołując słowa Alfreda Einsteina Nigdy niczego nie nauczyłem swoich uczniów. Stworzyłem im jedynie warunki, w których mogli się uczy … życzymy nauczycielom, aby zgłębiając wiedzę o neurodydaktyce i tworząc nową kulturę nauczania stali się Einsteinami dla swoich uczniów.

Tekst: Agnieszka Biedroń

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpg

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu