W dniach 8-15 maja 2017 r. w całej Polsce po raz czternasty obchodzony będzie Tydzień Bibliotek. Głównym jego celem jest podkreślanie roli książek oraz czytania w poprawie jakości życia i edukacji, a także zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”.

    Włączając się w obchody tego wydarzenia PBW w Przemyślu 10 maja br. ogłasza tzw. Dzień Otwarty, w którym nasza placówka szerzej niż kiedykolwiek otworzy swe podwoje dla wszystkich chcących poznać zasady organizacji i pracy biblioteki oraz dowiedzieć się jak w pełni korzystać z jej oferty.

   Zorganizowane grupy uczniów zapraszamy do uczestnictwa w:

  • lekcjach bibliotecznych (wycieczka po PBW, zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki oraz kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z katalogów OPAC i OPAC -Bibliografia);
  • zajęciach czytelniczych z elementami biblioterapii – tematyka i metodyka zajęć dostosowana do wieku i możliwości rozwojowych uczniów.

    Ponadto wszystkim chętnym oferujemy indywidualne konsultacje wdrażające do szybkiego i skutecznego wyszukiwania informacji w komputerowych bazach danych PBW w Przemyślu, a dla osób rozpoczynających pracę w bibliotekach szkolnych wg zapotrzebowania konsultacje problemowe np.: z Wydziałem Gromadzenia i Opracowania, Wydziałem Informacyjno – Bibliograficznym, itp.

    Zachęcamy również do obejrzenia wystawki rocznicowej „Agnieszka Osiecka 1936 – 1997” (Galeria PBW – sala 106) oraz zapoznania się z wyeksponowanymi w wydziałach udostępniania nowościami wydawniczymi i materiałami promującymi rozwój czytelnictwa.

    Zorganizowane grupy uczniów chcących uczestniczyć w wymienionych wyżej lekcjach prosimy zgłaszać telefonicznie: (16) 678 49 42 w. 23 (Elżbieta Krupa, Agnieszka Biedroń).

    Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu