Szkolenie
„ZADANIA DYREKTORA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH”
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa podkarpackiego.

    Kim ma być dyrektor szkoły, placówki oświatowej w XXI wieku? Czy powinien to być wszystkowiedzący menadżer, charyzmatyczny lider wytyczający nowe drogi rozwoju szkoły, twardo zarządzający administrator czy twórca procedur i procesów? Współczesne teorie zarządzania znają wiele odpowiedzi na tak postawione pytanie, ale czy do końca są one zadawalające i ostateczne? Ciągłe zmiany przepisów prawnych, wynikające z szybkiego ewoluowania rzeczywistości społeczno – gospodarczej i politycznej, mają również duży wpływ na zmiany w strukturze organizacyjnej szkół i placówek oświatowych oraz na formy ich pracy.

    11 i 12 maja 2017 r. odbyły się warsztaty, organizowane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, dla dyrektorów jednostek oświatowych województwa podkarpackiego, podległych Urzędowi. Były one próbą znalezienia trafnych odpowiedzi na powyższe pytania.

    Współorganizatorami tego przedsięwzięcia, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Przemyślu.

    W spotkaniu wzięła udział kadra zarządzająca Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie: Barbara Pelczar - Białek - Dyrektor Departamentu, Katarzyna Kuczmenda - Zastępca Dyrektora, Bogusław Śnieżek – Kierownik Oddziału Edukacji w/w departamentu oraz dyrektorzy placówek doskonalenia zawodowego, bibliotek pedagogicznych, policealnych szkół medycznych, zespołów szkół specjalnych (sanatoryjnych) z terenu województwa podkarpackiego. Szkolących się odwiedziła również Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

    Warsztaty według autorskiego programu merytorycznego poprowadziła Agnieszka Grzymkowska - trener biznesu, coach, konsultant, psycholog. Na co dzień wspiera ona osoby indywidualne i organizacje w rozwoju ich potencjału. Działa również w obszarze edukacji: jest inicjatorem i współtwórcą projektu Pracownia Narzędzi dla Oświaty oraz współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

    W programie spotkania, oprócz omawianej części szkoleniowej, znalazł się również czas na rekreację. Dyrektorzy jednostek oświatowych mieli okazję skorzystać z turystycznych atrakcji, które pozwoliły im poczuć, że Przemyśl to miasto wyjątkowe: m.in. przejażdżka na Wzgórze „Zniesienie”, spacer po Rynku Starego Miasta. O tych miejscach, ich historii poważnie, ale i z humorem opowiadało dwóch „przemyskich Szwejków”. Ogromu niezapomnianych wrażeń dostarczył również uczestnikom spotkania koncert najpiękniejszych piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu utalentowanej młodzieży z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu (op. Elżbieta Bernatek).

    To dwudniowe wydarzenie było nie tylko okazją, by przekonać się, że umiejętne zarządzanie z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi w obszarze edukacji podnosi efekty pracy i po prostu ułatwia codzienne obowiązki menadżerów placówek, ale również przestrzenią do dyskusji i wymiany doświadczeń ponad dwudziestu aktywnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa podkarpackiego.

Tekst i fot.: Agnieszka Biedroń

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpg

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu