Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu serdecznie zapraszają nauczycieli bibliotekarzy szkolnych Przemyśla i powiatu przemyskiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. (środa) w PBW w Przemyślu (ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10-12) o godz. 11.00.

    W programie przewidziano m.in. wymianę doświadczeń na temat zadań i przedsięwzięć realizowanych przez szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

    Do udziału w spotkaniu zachęcamy także tych, którzy w przyszłości zamierzają starać się o pozyskanie środków z w/w programu.

    Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu