7 czerwca br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z Przemyśla i powiatu przemyskiego, współpracujących ze sobą w ramach Zespołu Samokształceniowego (koordynowanego przez PCEN w Przemyślu) oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy (przy PBW w Przemyślu).

    Spotkanie w całości poświęcone było zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem przez szkoły środków finansowych oraz realizacją zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspieraniaw latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

    Główne założenia programu, harmonogram zadań projektowych oraz najważniejsze wymagania stające przed szkołami, które uzyskały wsparcie na zakup książek do bibliotek omówiła Elżbieta Krupa – pracownik Wydziału Informacji Bibliograficznej i Czytelni PBW w Przemyślu. Następnie Krystyna Głowacka – nauczyciel języka polskiego z Gimnazjum w Medyce zaprezentowała doświadczenia swojej szkoły związane z realizacją w/w programu - począwszy od napisania wniosku, poprzez opis poszczególnych zadań projektowych, na podsumowującym sprawozdaniu skończywszy.

    Na zakończenie zgromadzeni nauczyciele mieli czas na swobodną dyskusję, podzielenie się swoja wiedzą i rozwianie wątpliwości dotyczących prac projektowych.

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpg

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu