W siedzibie Biblioteki (ul. Śnigurskiego 10-12) prowadzony jest nabór na szkolenie komputerowe w ramach projektu "Komputer oknem na świat dla osób dorosłych z Podkarpacia".

Wstępne zgłoszenia przyjmowane są w Wypożyczalni, w godzinach pracy Biblioteki.

W projekcie mogą brać udział osoby należące do co najmniej jednej z następujących grup:

  • w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej średnim,
  • w wieku 50 lat i więcej (bez ograniczeń dotyczących poziomu wykształcenia)

Więcej informacji na plakacie oraz stronach internetowych:

 

 

Kurs.png

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu