W dniu 14 maja 2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.G.Pawlikowskiego w Przemyślu wyłoniła Wykonawcę na realizację zadania:

„Malowanie dachu nad czytelnią budynku PBW w Przemyślu”

Spośród złożonych ofert wybrano Wykonawcę:

Firma Budowlana COMPLEX
Franciszek Aftanas
ul. Opalińskiego 19A/9
37-700 Przemyśl

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu