W dniu 14 maja 2018 r. decyzją Komisji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.G.Pawlikowskiego w Przemyślu ze względu na braki formalno-prawnenie miała możliwości wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania:

„Wykonanie remontu muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia” na posesji znajdującej się w trwałym zarządzie PBW w Przemyślu przy ul. Śnigurskiego 10 - 12.

Ponowne zaproszenie do składania ofert ukaże się na naszej stronie w terminie późniejszym.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu