ROZSTRZYGNIĘCIE  WYBORU  OFERT
Komisja  powołana Zarządzeniem  Nr 4/2012 z dnia 11 maja 2012 r.
Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G.Pawlikowskiego      w Przemyślu po wnikliwej analizie ofert i na podstawie przeprowadzonej analizy rynku z uwzględnieniem referencji poszczególnych oferentów, podjęła  decyzję  o  przyjęciu  najkorzystniejszej  dla  nas  oferty  i  wybrała  Firmę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL- MOT” Sp. z o.o.,
27-310 Ciepielów,  ul. Czachowskiego 29.

     Komisja  powołana Zarządzeniem  Nr 4/2012 z dnia 11 maja 2012 r. Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G.Pawlikowskiego w Przemyślu po wnikliwej analizie ofert i na podstawie przeprowadzonej analizy rynku z uwzględnieniem referencji poszczególnych oferentów, podjęła  decyzję  o  przyjęciu  najkorzystniejszej  dla  nas  oferty  i  wybrała  Firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL- MOT” Sp. z o.o., 27-310 Ciepielów,  ul. Czachowskiego 29.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu