Minął kolejny rok działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu. Jak wszystkie poprzednie był on wypełniony intensywną pracą na rzecz użytkowników biblioteki oraz całego środowiska oświatowego Przemyśla i powiatu. Obecnie pragniemy podsumować i jeszcze raz w skrócie przypomnieć najważniejsze przedsięwzięcia o charakterze kulturalno – oświatowym mijającego roku szkolnego.

 

    Warto nadmienić, że wszystkie podejmowane przez nas inicjatywy wynikają z aktualnych potrzeb środowiska oświatowego, kierunków rozwoju edukacji, priorytetów MEN, rocznic historycznych itp. Do najbardziej reprezentatywnych wydarzeń minionego roku szkolnego w PBW, o których warto jeszcze raz wspomnieć należą:

 • spotkanie profilaktyczne z cyklu „Biblioteka kontra narkomania”, 
 • konferencja „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna” adresowana do kierowniczej kadry oświatowej oraz pedagogów szkolnych Przemyśla i Powiatu Przemyskiego,
 • realizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego „7 cudów przyrody w mojej okolicy”,
 • XI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy nt. „Wypalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy – przyczyny i sposoby zapobiegania zjawisku”,
 • cykliczne spotkania z poezją regionalną: - „Poeci Podkarpacia w recitalu Renaty Kątnik”, - „Za progiem słów” Doroty Kwoki i Stacha Ożoga,
 • spotkanie autorskie z poetą dziecięcym - Krzysztofem Kubaszkiem, połączone z głośnym czytaniem „Wierszyków, tęczowych promyków”,
 • konkursy plastyczne: - uświetniający Jubileusz 60-lecia istnienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu „Biblioteka moja teraźniejszość i przyszłość” oraz „…a bramki są dwie”,
 • wystawy: malarstwa przemyskiej artystki - Alicji Szajdy pt. „Martwa natura z nutką jesieni”, „Boże Narodzenie w twórczości dzieci”, „W Roku Janusza Korczaka” poświęcona jego życiu, twórczości i działalności, „Piłka nożna w Przemyślu – historia i współczesność” zaprezentowana w Muzeum Historii Miasta Przemyśla w Noc Muzeów oraz w siedzibie PBW,
 • przystąpienie do międzynarodowej akcji „Uwolnij Książkę” poprzez utworzenie oficjalnej półki bookcrossingowej,
 • grudniowa akcja zbiórki bajek, książek i artykułów szkolnych na rzecz dzieci z przemyskich domów dziecka.

 

    Niewątpliwie najważniejszym dla nas wydarzeniem omawianego okresu był Jubileusz 60 – lecia istnienia PBW w Przemyślu. W dwudniowym programie obchodów jubileuszowych znalazła się:

 • sesja naukowa, podczas której referaty kolejno wygłosili: Halina Ukarma Dyrektor PBW w Przemyślu „Z dziejów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu”, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego  „Wpływ mediów na współczesny język polski” oraz Wiesław Bek – Rzecznik prasowy Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znaczenie języka pozawerbalnego w komunikacji społecznej”;
 • wręczenie nagród laureatom w/w okolicznościowego konkursu plastycznego „Biblioteka – moja teraźniejszość i przyszłość”,
 • występy artystyczne pod hasłem „Nauczyciele z pasją” oraz „Uczniowie z pasją”, 
 • XII Forum Nauczycieli Bibliotekarzy pod hasłem „Biblioteka z pasją”, podczas którego z referatem pt. „Rola bibliotek pedagogicznych we wspieraniu edukacji” wystąpiła Jadwigi Świętoń Kierownika Oddziału Strategii i Analiz Edukacyjnych KO w Rzeszowie oraz nauczyciele z pasją: Krzysztof Kubaszek, Zbigniew Pulsakowski, Alina Deszczka oraz Jolanta Kawalec.

 

    Na koniec pragniemy podkreślić, że wiele z tych przedsięwzięć nie mogłoby być zrealizowanych bez merytorycznego, moralnego lub ekonomicznego wsparcia naszych przyjaciół i darczyńców. Przy tej okazji jeszcze raz chcemy szczególnie podziękować za wszelką pomoc m. in.:

Parlamentarzystom:

Elżbieta  Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Piotr Tomański Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Marek Rząsa Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Andrzej Matusiewicz Senator RP 

Przedstawicielom samorządów i władz oświatowych:

dr Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla

Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia

Maria Magoń - Burmistrz Miasta Lubaczowa

Maria Dubrawska – Lichtarska – Burmistrz Miasta Przeworska

Jan Pączek – Starosta Przemyski

Jerzy Batycki – Starosta Jarosławski

Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski

Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty

A także:

Bożena Figiela Dyrektor Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo – Parkowego

Wojciech Władyczyn Dyrektor MNZP

dr Narcyz Piórecki Dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach

Adam Lisowiec Prezes MKS Polonia 

KS Czuwaj

Firma „INGLOT”

Edward Krajewski

Dariusz Hop

Tomasz Trojnar - fotografik

 

    Na w/w osoby i instytucje przez nie reprezentowane zawsze możemy liczyć, wielokrotnie sponsorowali oni podejmowane przez nas inicjatywy, za co z głębi serca dziękujemy.

 

Tekst: Elżbieta Krupa i Agnieszka Kordybacha

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu