I wizyta partnerska projektu

„Readway - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych”

w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio 2012

logo_comenius

 

    26 września b.r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie wszystkich partnerów projektu „Readway - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych”, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio.

    W spotkaniu wzięli udział, oprócz przedstawicieli PBW, delegaci następujących instytucji: Gminy Miejskiej Przemyśl, Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu, II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu oraz ze strony austriackiej: Urzędu Kraju Związkowego Styria - Wydział 1 E ds. Europy i Kontaktów Zagranicznych, Centrum Czytelnictwa - Instytut ds. Organizacji i Rozwoju Bibliotek oraz Pedagogiki Czytelnictwa w Grazu, Szkoły - Neue Mittelschule.

    Spotkanie otworzyła uroczyście pani Krystyna Lech – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Obecność Pani Dyrektor była dla nas ogromnym zaszczytem i podniosła rangę I wizyty partnerskiej.

    W dalszej części spotkania głos kolejno zabierali przedstawiciele placówek partnerskich ze strony austriackiej, prezentując działalność swoich instytucji oraz walory przyrodnicze, turystyczne i kulturalne Styrii, a zwłaszcza Grazu i Fehring.

    Następnie Halina Ukarma – Dyrektor PBW w Przemyślu omówiła historię, główne cele i zadania biblioteki. Goście odbyli także krótką wycieczkę po placówce, podczas której zapoznali się z systemem funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych.

    Podsumowując spotkanie w PBW goście wyrazili słowa uznania dotyczące w szczególności  wysokiej jakości usług biblioteki, podejmowanych inicjatyw, bogactwa księgozbioru oraz podziękowali za gościnność i serdeczne przyjęcie.

 

zdjecie01.jpgzdjecie02.jpgzdjecie03.jpgzdjecie04.jpgzdjecie05.jpgzdjecie06.jpgzdjecie07.jpgzdjecie08.jpgzdjecie09.jpgzdjecie10.jpg

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu