W dniu 24 października 2012 r. w auli Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja pt.: „Mobilna edukacja w XXI wieku”, która została zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu, Sekcję Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Elektroniczną Biblioteką Pedagogiczną SBP oraz czasopismo „EduFakty - Uczę Nowocześnie”.

 

    Konferencja, adresowana do nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli informatyki oraz innych przedmiotów, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących placówki oświatowe, była kontynuacją projektu realizowanego w 2012 roku w czternastu bibliotekach pedagogicznych w Polsce.

 

    Honorowy patronat nad konferencją objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Tadeusz Sławecki, Marszałek Województwa Podkarpackiego - dr Mirosław Karapyta, Prezydent Miasta Przemyśla – Robert Choma, Burmistrz Miasta Jarosławia – Andrzej Wyczawski, Burmistrz Miasta Przeworska – Maria Dubrawska – Lichtarska, Burmistrz Miasta Lubaczowa – Maria Magoń, Starosta Przemyski – Jan Pączek, Starosta Przeworski – Zbigniew Kiszka oraz Starosta Jarosławski – Jerzy Batycki. 

 

    Zainteresowanie udziałem w konferencji przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów – wzięło w niej bowiem udział ponad 120 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście specjalni, m.in.:

Wiesław Bek – Rzecznik Marszałka Województwa Podkarpackiego

Stanisław Bajda – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Jan Bartmiński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu

Henryka Kaszycka – Paniw - Sekretarz Miasta Przemyśla

Barbara Łapka – Naczelnik Wydziału Kultury UM w Przemyślu

Ewa Sawicka – Członek Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Przemyślu

Stanisław Sopel – Sekretarz Powiatu Jarosławskiego

Janina Mielnikiewicz – Kierownik przemyskiej Delegatury KO w Rzeszowie

 

    Konferencję rozpoczęła Halina Ukarma – Dyrektor PBW w Przemyślu, która serdecznie przywitała zgromadzonych gości. Głos zabrali również Katarzyna Pelc – Antonik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie oraz Jarosław Stasieczek - przedstawiciel Biura Poselskiego Piotra Tomańskiego.

 

    Wykłady poprowadził Janusz Wierzbicki - promotor nowych technologii w edukacji, realizator projektów edukacyjnych dla szkół i bibliotek, który omówił następujące zagadnienia:

  • rola technologii mobilnej w edukacji (czy, jak i dlaczego wykorzystywać ją w szkole, centrum multimedialnym i bibliotece),
  • organizacja i redagowanie treści w witrynach internetowych,
  • technologia a edukacja i projekty edukacyjne - dobre rozwiązania, ciekawe pomysły,
  • przykłady projektów realizowanych w gimnazjach.

 

    Swoje wykłady ilustrował licznymi przykładami wykorzystania w edukacji tablicy interaktywnej, tabletu oraz telefonu komórkowego. Prezentował e-podręczniki, e-gazety i e-książki. Zachęcał do prenumeraty czasopisma „EduFakty-Uczę Nowocześnie” i do wzięcia udziału w konkursach: „Umiem uczyć nowocześnie!” oraz „Mobilne technologie w szkole”. Zdaniem prowadzącego konieczne i zasadne jest nauczenie młodzieży samodzielnego uczenia się i przystosowywania do zmian, wykorzystując nowoczesne nośniki informacji i komunikacji (strona www, blog, profil instytucjonalny na portalu społecznościowym, itp).

    Uczestnicy konferencji rozmawiali także, poprzez skypa z Jolantą Gałecką na temat grywalizacji w edukacji.

 

    Prowadzący podkreślał też rolę bibliotek szkolnych i pedagogicznych w edukacji, które nie powinny pozostawać w tyle w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Biblioteki w systemie edukacji muszą być wciąż atrakcyjne dla swoich użytkowników i stosować narzędzia, którymi posługuje się współczesny użytkownik. Nauczyciel winien wykorzystywać umiejętnie  IT nie zapominając jednak o tradycyjnych nośnikach informacji, jakimi są książki drukowane.

 

    Na zakończenie konferencji odbyło się losowanie nagród dla jej uczestników.

 

    Tematyka konferencji była wyjątkowo interesująca i odpowiadająca oczekiwaniom nauczycieli, co potwierdziła duża frekwencja, zadowolenie wyrażone w ankietach ewaluacyjnych oraz relacje uczestników po zakończeniu konferencji.

 

zdjecie01.jpgzdjecie02.jpgzdjecie04.jpgzdjecie05.jpgzdjecie06.jpgzdjecie07.jpgzdjecie08.jpgzdjecie09.jpgzdjecie10.jpgzdjecie11.jpgzdjecie12.jpgzdjecie13.jpgzdjecie14.jpgzdjecie15.jpg

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu