COMENIUS_m                                                                             readway_m

 

Sprawozdanie z konferencji

Rola edukacji czytelniczej i medialnej w rozwoju intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym – prezentacja innowacyjnych rozwiązań”.

 

 

W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im.  J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu  odbyła się konferencja „Rola edukacji czytelniczej i medialnej w rozwoju intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym – prezentacja innowacyjnych rozwiązań”.

    Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu pn. „Readway – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading” – READWAY w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych, finansowanego ze środków Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Regio, w ramach podpisanej umowy nr 2012-1-PL1-COM 13-285631 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu. Projekt realizowany jest przy współpracy z partnerami z Austrii. Z Przemyśla oprócz Biblioteki w projekcie uczestniczą : Urząd Miejski - koordynator projektu, II Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum Nr 1.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego - dr Mirosław Karapyta, Prezydent Miasta Przemyśla  - Robert  Choma, Podkarpacki Kurator Oświaty – Jacek Wojtas.

Impreza zgromadziła liczne grono nauczycieli bibliotekarzy, polonistów i pedagogów wszystkich etapów nauczania.

Spotkanie otworzyła Halina Ukarma - dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu witając zaproszonych uczestników.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali następujących  referatów:

Edukacja czytelnicza i medialna w podstawie programowej kształcenia ogólnego Jadwiga Świętoń – wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Kierownik Oddziału Wspomagania i Planowania.

Jak zachęcać do czytania Dorota Karkut – dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, wykładowca Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rola głośnego czytania w rozwoju emocjonalnym – psychicznym, intelektualnym
i moralnym dziecka
Katarzyna Bednarz-Soja -kierownik Czytelni i Działu Informacyjno- Bibliograficznego Przemyskiej Biblioteki Publicznej, przewodnicząca Przemyskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wojewódzki koordynator Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom.

Przykłady dobrych praktyk: „Wesołe minutki z książeczką” - realizacja projektu czytania dzieciom w Jarosławiu Dorota Grząba - nauczyciel - bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Jarosławiu.

 

Konferencję zakończyła dyskusja uczestników na temat codziennej pracy z młodym czytelnikiem.

 

Marzena Fiołek

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

zdjecie01.jpgzdjecie02.jpgzdjecie03.jpgzdjecie04.jpgzdjecie05.jpgzdjecie06.jpg

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu