30 kwietnia 2014 roku w PBW w Przemyślu odbyło się XV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy.

    Głównym punktem spotkania było szkolenie nt.: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Organizacja i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia", które poprowadziła p. Krystyna Pałka – konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Przemyślu.

    W związku z obowiązującą od 28 lutego 2013 r. nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, określającą nowe zadania bibliotek m. in.: „organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, a w szczególności przez wymianę doświadczeń", zaprosiliśmy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych wszystkich typów szkół i placówek do tworzenia sieci współpracy i samokształcenia. Zaproponowaliśmy organizację spotkań stacjonarnych poświęconych tematom wynikającym z potrzeb uczestników sieci oraz możliwość korzystania z platformy e-learningowej PBW z dostępem do materiałów dydaktycznych i innych zasobów edukacyjnych przydatnych w pracy bibliotekarza.

 

zdjecie01.jpgzdjecie02.jpgzdjecie03.jpg

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu