Uczenie_mComenius_m

 

„Readway – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading"
Comenius Regio - nr 2012-1-PL1-COM13-285631

 

    13 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyła się konferencja podsumowująca polsko-austriacki projekt READWAY - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading" - READWAY - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych". Patronat nad nią objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Przemyśla, zaś organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta w Przemyślu - koordynator projektu.

    W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich biorących udział w projekcie: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu, II Liceum Ogólnokształcące im. prof. K. Morawskiego, Gimnazjum nr 1 im. Orląt Przemyskich w Przemyślu, Centrum Czytelnictwa w Grazu, Gymnasium Neue Mittelschule w Fehring, Urząd Kraju Związkowego Styria, a także zaproszeni goście – dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz innych instytucji oświatowych Przemyśla i powiatu.

    Celem konferencji było podsumowanie działań projektowych związanych z edukacją czytelniczo - medialną oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie pomiędzy uczestnikami projektu oraz przybyłymi na konferencję gośćmi.

W programie spotkania znalazły się m.in.

 • Wykłady:
 • „Biblioteka – czytanie – szkoła" – Gabriele Bichler, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Fehring, nauczyciel –bibliotekarz szkoły Neue Mittelschule Fehring
 • „Pochwała czytania czyli o wartości życia w świecie książek" – Dorota Karkut, dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, wykładowca Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Prezentacja innowacyjnych rozwiązań z zakresu edukacji czytelniczej przez partnerów projektu:
 • „Projekt Read4Fun dla młodzieży w bibliotekach" – Andrea Pallier, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Markt Hartmannsdorf, Członek Rady Centrum Czytelnictwa w Styrii,
 • „Doskonalenie zawodowe dla osób dorosłych bez barier" – Andrea Praßl-Schantl, Biblioteka Publiczna Straden, Członek Rady Centrum Czytelnictwa w Styrii,
 • „Podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu Comenius-Regio 2012 – 1014" – Agnieszka Biedroń, nauczyciel-bibliotekarz PBW w Przemyślu
 • Prezentacje szkół partnerskich biorących udział w projekcie:
 • „Biblioteczne prawo jazdy" - Gabriele Bichler, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Fehring, nauczyciel –bibliotekarz szkoły Neue Mittelschule Fehring
 • Projekt „patronów czytelnictwa" – forma wsparcia dla osób mających problemy z czytaniem – Traude Tappauf, społeczny pracownik biblioteki szkolnej Neue Mittelschule Fehring, nauczyciel w szkole Volkschule Fehring
 • „Praca w filmem" w ramach projektu szkolnego w Neue Mittelschule Fehring – Werner Kölldorfer, nauczyciel-germanista w Neue Mittelschule Fehring
 • „W drodze do READWAY" – Bogusłąw Klisowski, Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Przemyślu
 • „Zadania realizowane przez II LO w ramach projektu READWAY" – Ewa Wójcik. Filolog klasyczny, nauczyciel-bibliotekarz w II LO w Przemyślu
 • Przegląd krótkich form filmowych autorstwa młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego i Gymnasium Neue Mittelschule z Fehring
 • Recytacje wierszy laureatów konkursu poezji austriackiej „Am Anfang war die Poesie".

    Jesteśmy przekonani, że zakończenie pracy w projekcie nie oznacza zaprzestania działań na rzecz rozwoju czytelnictwa wśród nauczycieli i uczniów. Mamy nadzieję, że zapoczątkowane w ramach projektu przedsięwzięcia będą inspiracją do szukania nowych innowacyjnych rozwiązań w codziennej pracy nauczycieli i bibliotekarzy.

 

 

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpgZdjecie_07.jpgZdjecie_08.jpgZdjecie_09.jpgZdjecie_10.jpgZdjecie_11.jpgZdjecie_12.jpg

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu