W ramach obchodów 200 rocznicy urodzin oraz ogłoszenia roku 2014 jako Roku Oskara Kolberga, nauczyciel - bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego, Izabela Pelc przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu.

    Sylwetka tej niezwykłej osoby została zaprezentowana w dużej mierze poprzez wykorzystanie multimediów. Dzięki prezentacji multimedialnej, uczniowie przyswoili sobie podstawowe pojęcia jak: folklor, folklorystyka, etnografia, etnograf, kultura ludowa. Słuchając audycji Polskiego Radia pt: „ Rok Oskara Kolberga – wspomnienie o wielkim etnografie” , mieli możliwość zapoznać się z charakterem jego tytanicznej pracy jako pioniera w dziedzinie etnografii. Aby w możliwe jak najbardziej zrozumiały sposób ukazać czym jest folklor, uczniowie przysłuchiwali się przyśpiewkom ludowym oraz oglądali stroje ludowe i tańce w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „ Mazowsze”. Ponadto, mieli możliwość odgadywania zagadek i rozszyfrowywania archaizmów, zebranych i spisanych przez Oskara Kolberga.

    Aktywne uczestnictwo w zajęciach nagradzane było orzechami, które na zakończenie posłużyły do zabawy w zapomnianą już dzisiaj grę o nazwie "Cetno - licho". Po wyjaśnieniu jej zasad wszyscy chcieli włączyć się i chociaż raz doznać emocji w uczestnictwie.

    Mam nadzieję, iż krótka lekcja pozwoliła zachęcić do głębszego poznania kultury ludowej i zainteresowania postacią Oskara Kolberga jako, że dzięki zapałowi i poświęceniu tego człowieka, do dziś zachowane zostały i utrwalone ludowe zwyczaje, tańce, stroje, obrzędy, pieśni, wróżby, przepowiednie, przesądy, bajki, zagadki. Jest to materiał który mogą Polakom pozazdrościć wszystkie narody świata.

Oficjalna strona internetowa obchodów Roku Kolberga: www.kolberg2014.org.pl.

Zestawienie bibliograficzne: Oskar Kolberg (1814 – 1890) etnograf, folklorysta, kompozytor : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa.

Tekst: Izabela Pelc

Zdjęcia: SP 15 Przemyśl

 

Zdjecie01.jpgZdjecie02.jpgZdjecie03.jpgZdjecie04.jpgZdjecie05.jpg

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu