Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu w 2015 roku obchodzi piątą rocznicę nadania imienia Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793-1852).

    Jako placówka nosząca imię jednego ze znamienitych przedstawicieli Pawlikowskich, czujemy się zobowiązani do propagowania wiedzy na temat historii Rodu oraz ich wkładu w rozwój kultury i sztuki polskiej.

    Niniejszym zapraszamy dyrektorów szkół, placówek oświatowych i kulturalnych, nauczycieli, bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na konferencję upamiętniającą wspomnianą rocznicę oraz przybliżającą kolejny aspekt działalności Rodu Pawlikowskich.

    Głównym prelegentem będzie Grzegorz Graff – kustosz Działu Sztuki Ludowej Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Tematem jego wystąpienia będzie zbiór drzeworytów ludowych Józefa Gwalberta Pawlikowskiego, które kolekcjonował on w I poł. XIX wieku. Po siedemdziesięciu latach od ich zaginięcia krakowscy etnografowie odnaleźli kolekcję w zbiorach Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie.

    Konferencja odbędzie się 04 marca 2015 r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie biblioteki (ul. Śnigurskiego 10-12).

    Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału do 27 lutego b. r. pod numerem telefonu: 16 678 49 42 wew. 23 (Agnieszka Biedroń, Elżbieta Krupa).

    Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu