Od niespełna 11 lat średnio dwa razy w roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu organizuje spotkania bibliotekarzy szkolnych w ramach Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Integruje tym samym środowisko bibliotekarskie wokół idei doskonalenia zawodowego, podnoszenia efektywności pracy oraz wspierania pracy zawodowej nastawionej na jakość, ustawiczne podnoszenie poziomu umiejętności i aktualizację wiedzy.

    Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, polonistów oraz bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa podkarpackiego na jubileuszowe XX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, w ramach którego odbędzie się konferencja naukowapoświęcona zagadnieniom czytelnictwa dzieci i młodzieży szkolnej – inspirowaniu, popularyzowaniu, promowaniu. Konferencja odbędzie się 15 września 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie biblioteki (ul. Śnigurskiego 10-12).

    Honorowy patronat nad XX Forum objęli:

  • Marszałek Sejmu RP,
  • Minister Edukacji Narodowej,
  • Marszałek Województwa Podkarpackiego,
  • Podkarpacki Kurator Oświaty,
  • Prezydent Miasta Przemyśla,
  • Starosta Przemyski.

    Prelegentami będą wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego wiodących uczelni w Polsce. W programie konferencji jest również głośne czytanie fragmentów Quo vadis Henryka Sienkiewicza – lektury piątej edycji Narodowego Czytania, któremu patronuje para prezydencka.

    Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w konferencji do 08 września b.r. pod numerem telefonu 16 678 49 42 wew. 23 (Agnieszka Biedroń, Elżbieta Krupa). Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Ramowy program XX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy:

10.00 – 10.30

Otwarcie spotkania. Krótka prezentacja podsumowująca działalność PBW i Forum Nauczycieli Bibliotekarzy (2005-2016).

10.30 – 11.30

Niekochany czytelnik w bibliotece - młody dorosły. Oczekiwania, nawyki, lektury.
/dr hab. prof. UW Grzegorz Leszczyński/

11.30 – 11.45

Repertuar piosenek do ekranizacji filmowych lektur szkolnych.
/Solistki z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich/

11.45 – 11.55

Przerwa

11.55 – 12.40

Książki na receptę z receptą na życie.
/dr Wanda Matras - Mastalerz - pracownik naukowy Katedry Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie/

12.40 – 13.10

Wspomaganie do czytania.
/Maja Wilczewska - Wojczyszyn z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim/

13.10 – 13.30

Narodowe Czytanie „Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.​

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu