„Bez porządnej biblioteki w porządnej nowoczesnej szkole uczyć się nie da.
Biblioteka szkolna nie osiągnie swych celów bez pomocy
biblioteki pedagogicznej – bazy doskonalenia
oraz kształcenia nauczycieli i nauczycieli –bibliotekarzy.”
[Jadwiga Andrzejewska]

    Od niespełna 11 lat średnio dwa razy w roku biblioteka, w ramach Forum, organizuje spotkania bibliotekarzy szkolnych. Integruje tym samym środowisko bibliotekarskie wokół idei doskonalenia zawodowego, podnoszenia efektywności pracy oraz wspierania pracy zawodowej nastawionej na jakość, ustawiczne podnoszenie poziomu umiejętności i aktualizację wiedzy.

    Dotychczasowe Fora były poświęcone różnorodnej tematyce zawodowej m.in.: - roli biblioteki we współczesnej szkole, - innowacjom w pracy nauczyciela bibliotekarza, - zmianom w opracowaniu rzeczowym i porządkowaniu katalogów (UKD), - nowym źródłom informacji (bibliotekom cyfrowym, serwisom i portalom internetowym), - wypaleniu zawodowemu nauczycieli bibliotekarzy, - nowym technologiom w bibliotece (zasoby cyfrowe i usługi online dla czytelników). Dobieramy tematykę spotkań tak, aby każdy bibliotekarz znalazł inspirację do działania, nowe pomysły i rozwiązania.

    15 września 2016 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu, w ramach jubileuszowego XX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, odbyła się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom czytelnictwa dzieci i młodzieży szkolnej – inspirowaniu, popularyzowaniu, promowaniu.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli:

 • Marszałek Sejmu RP,
 • Minister Edukacji Narodowej,
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 • Podkarpacki Kurator Oświaty,
 • Prezydent Miasta Przemyśla,
 • Starosta Przemyski.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół i bibliotek, poloniści oraz bibliotekarze bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa podkarpackiego. Ponadto, zaszczycili nas swoją obecnością honorowi goście:

 • Andrzej Matusiewicz - Poseł na Sejm RP,
 • Katarzyna Kuczmenda - p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu UM w Rzeszowie,
 • Bogusław Śnieżek - Kierownik oddziału edukacji Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu UM w Rzeszowie,
 • Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla,
 • Lucyna Podhalicz - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu,
 • Adam Łoziński - Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Przemyślu,
 • Łucja Podbilska - Radna Rady Miejskiej w Przemyślu,
 • Jan Pączek - Starosta Przemyski,
 • Stanisław Fundakowski - Wicekurator Oświaty w Rzeszowie,
 • Janina Mielnikiewicz - Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu KO w Rzeszowie,
 • Barbara Rzeszutko - Dyrektor PBW w Lublinie,
 • Dorota Mach - Dyrektor PBW w Zamościu,
 • Małgorzata Szybiak - Dyrektor PBW w Krośnie,
 • Elżbieta Tkacz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu,
 • Piotr Pilch - Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
 • Małgorzata Blicharska - Kierownik dydaktyczny przemyskiego Oddziału PCEN w Rzeszowie.

    Na początku konferencji podsumowania działalności Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w latach 2005 – 2016 dokonała Agnieszka Biedroń – nauczyciel bibliotekarz PBW w Przemyślu.

    Prelegentami byli wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego wiodących uczelni w Polsce. Jako pierwszy wykład pt. Niekochany czytelnik w bibliotece - młody dorosły. Oczekiwania, nawyki, lektury wygłosił dr hab. prof. UW Grzegorz Leszczyński. Przybliżył zainteresowania czytelnicze młodzieży oraz przedstawił kanon najciekawszych lektur dla „młodych – dorosłych”, które powinny znaleźć się w każdej bibliotece.

    Kolejną prelekcję pt. Książki na receptę z receptą na życie zaprezentowała dr Wanda Matras – Mastalerz z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Tematyka jej wykładu oscylowała wokół biblioterapii i książek wspomagających proces biblioterapeutyczny.

    Przykłady dobrych praktyk wspomagających czytanie przybliżyła Maja Wilczewska – Wojczyszyn z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Referentka zaprezentowała metody pracy czytelnikiem, które mogą być wykorzystywane również przez bibliotekarzy szkolnych.

    W programie konferencji znalazło się również głośne czytanie fragmentów „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – lektury piątej edycji Narodowego Czytania, któremu patronuje para prezydencka. We wspólne głośne czytanie powieści włączyli się: Andrzej Matusiewicz - Poseł na Sejm RP, Stanisław Fundakowski - Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Małgorzata Szybiak - Dyrektor PBW w Krośnie, Piotr Pilch - Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Bogusław Klisowski – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu oraz Romualda Wojnar i Barbara Bak – nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych w Krośnie i Przemyślu.

    Ogrom niezapomnianych wrażeń dostarczył uczestnikom repertuar piosenek do ekranizacji filmowych lektur szkolnych w wykonaniu podopiecznych Elżbiety Bernatek z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Wśród zaprezentowanych muzycznych rarytasów nie zabrakło: „Rzeki marzeń” („W pustyni i w puszczy”), „Ballady o pancenrnych” („Czterej pancerni i pies”), „Dumki na dwa serca” („Ogniem i mieczem”), "Meluzyny” („Podróże Pana Kleksa") czy „Walca Barbary” („Noce i dnie). Koncert muzyki z filmowych lektur szkolnych był bardzo barwnym, interesującym i wzruszającym widowiskiem. Zapewne niejednego uczestnika konferencji zachęcił do ponownego sięgnięcia po lekturę.

    Na zakończenie wyrażamy nadzieję, że uczestnictwo w omawianej konferencji zaowocuje wysokim poziomem realizacji pierwszego z tegorocznych kierunków rozwoju edukacji w podkarpackich szkołach.

Tekst: W. Szałajko, A. Biedroń, E. Krupa
Fot. W. Szałajko

 

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpgZdjecie_07.jpgZdjecie_08.jpgZdjecie_09.jpgZdjecie_10.jpgZdjecie_11.jpgZdjecie_12.jpgZdjecie_13.jpgZdjecie_14.jpgZdjecie_15.jpg

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu