"Pamięć jest najcenniejszym wyrazem hołdu dla ofiar. Nie sposób jednak zachować pamięć o ofiarach, gdy brak jest wiedzy o wydarzeniach, gdy brak jest możliwości właściwej oceny tego, co się stało. Bez wiedzy wszystkie pomniki, nawet najokazalsze, są tylko martwymi dziełami sztuki. Zbrodnia Wołyńska – to w powszechnej świadomości historycznej wciąż biała plama..." [Dr Andrzej Zawistowski Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN w „Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy...”. Zbrodnia Wołyńska – historia i pamięć. Materiały edukacyjne”, Warszawa 2013]

Aby przybliżyć historię makabrycznych wydarzeń jakie rozegrały się w latach 1943-45 w około 1900 miejscowościach położonych na terenie trzech województw południowo-wschodniej II Rzeczypospolitej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu zaprasza nauczycieli, studentów, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu pt. "Zbrodnia Wołyńska – historia przemilczanego ludobójstwa", które odbędzie się 07 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie biblioteki (ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10-12). W ramach spotkania referat wygłosi Katarzyna Kyc – starszy inspektor Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie.

Zorganizowane grupy uczniów i studentów prosimy zgłaszać do 02 grudnia b.r. pod numerem telefonu: 16 678 49 42 wew. 23 /Elżbieta Krupa, Agnieszka Biedroń/.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu